Kategorie
Aktualności Informator egzamin ósmoklasisty Wszystkie

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Przebieg egzaminu ósmoklasisty Egzamin odbywa się w kwietniu. Przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni, przy czym pierwszego dnia odbędzie się egzamin z języka polskiego, drugiego dnia – z matematyki, trzeciego dnia – z języka obcego. Dzień egzaminu Przedmiot Czas trwania egzaminu (arkusz standardowy) 1 język polski 120 min 2 matematyka 100 min 3 język obcy […]