Diagnoza umiejętności matematycznych - "Obszar C" dla klas 1-3

Umiejętności matematyczne

Obszar C to badanie ukierunkowane na diagnozę umiejętności i zdolności matematycznych dziecka/ucznia. Ankieta składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania danego charakterystycznego objawu. Po podliczeniu punktów ze wszystkich pytań otrzymujemy wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone specyficznymi trudnościami w danym obszarze.

Dzięki ankiecie możliwe będzie wczesne wdrożenie działań mających na celu poprawę umiejętności matematycznych dziecka.