Start  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Portal edukacyjny – Dysleksja rozwojowa

Portal Dysleksja Rozwojowa skierowany jest do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasze zasoby składają się z ćwiczeń, zadań i quizów online, które zostały przygotowane przez specjalistów i są dedykowane przeciwdziałaniu dysleksji.

Diagnoza dysleksji

Badanie specyficznych zaburzeń uczenia się

Sprawdź, czy dziecko wykazuje specyficzne zaburzenia uczenia.

Zapraszamy rodziców i nauczycieli do wykorzystania narzędzia diagnostycznego online. Kwestionariusz składa się z dwóch części: diagnozy wstępnej, mającej charakter przesiewowy oraz diagnozy ukierunkowanej, pozwalającej na zaobserwowanie trudności dziecka w poszczególnych obszarach. Kwestionariusz sygnalizuje istnienie problemu, który powinien być zdiagnozowany w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Trening skupiania uwagi dla dzieci

Ćwiczenia na koncentrację

Jak zwiększyć u dzieci umiejętność koncentracji uwagi?

Nowoczesnym rozwiązaniem są quizy i gry online dla dzieci rozwijające umiejętność skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu. Ćwiczenia skierowane na rozwój koncentracji uwagi są przystosowane zarówno dla dzieci szkolnych, jak też tych, które jeszcze nie potrafią czytać i pisać.

Nauka liczenia

Pomoce usprawniające naukę liczenia

Wczesne przygotowanie dzieci do nauki liczenia.

Nauka liczenia to zestaw matematycznych gier multimedialnych, zarówno dla dzieci bez znajomości liczb - gry wspierające np. rozwój orientacji przestrzennej, klasyfikowania, jak też dla dzieci szkolnych - gry rozwijające umiejętność rachowania lub rozwiązywania zadań z treścią. Wykorzystaj pomoce usprawniające naukę matematyki!

Nauka czytania

Ćwiczenia ułatwiające pokonanie trudności w czytaniu

Jakie ćwiczenia służą doskonaleniu techniki czytania?

Są to przede wszystkim ćwiczenia dostosowane do wieku i umiejętności dziecka. Dla przedszkolaków proponujemy ćwiczenia oparte na materiale nieliterowym, które rozwijają analizę i syntezę wzrokową, stymulują procesy myślowe, natomiast dla dzieci szkolnych ćwiczenia oparte na materiale literowym, które wzmacniają umiejętności niezbędne do nauki płynnego czytania, jak np.: rozróżnianie podobnych liter lub zgadywanie przyczyn i skutków. Wszystkie ćwiczenia, m.in. rozsypanki sylabowe, domina obrazkowo-literowe, pomogą dzieciom wykazującym specyficzne trudności w czytaniu usprawnić tę umiejętność.

Nauka pisania

Ćwiczenia ułatwiające naukę pisania

Jak pomóc dzieciom w nauce pisania?

Należy zastosować ćwiczenia dostosowane do wieku i umiejętności. Dla dzieci przedszkolnych są to ćwiczenia oparte na materiale nieliterowym, jak np.: rysowanie po śladzie lub odwzorowywanie rysunków, natomiast dla dzieci szkolnych są to ćwiczenia oparte na materiale literowym, np.: ćwiczenia na przepisywanie lub pisanie ze słuchu.

Zadania z matematyki

Matematyczne quizy dla uczniów szkoły podstawowej

Rozwiązywanie zadań z matematyki może być dla dzieci łatwe.

Tak, dzięki ćwiczeniom multimedialnym nauka matematyki w szkole podstawowej staje się zrozumiała i przyjemna. Nasze quizy i gry interaktywne z matematyki zaznajomią uczniów, m.in.: z działaniami pisemnymi, ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi, figurami geometrycznymi, liczbami ujemnymi oraz procentami.

Ćwiczenia interaktywne z przyrody dla klasy 4

Układy budujące organizm człowieka oraz Zjawiska pogodowe

Przyroda w interaktywnych ćwiczeniach

Ćwiczenia przyroda klasa 4 to gry interaktywne dla uczniów 4 klasy SP., dzięki którym uczniowie skutecznie opanują wymagające działy przyrodnicze: układy budujące organizm człowieka oraz zjawiska pogodowe.

Gry i zabawy online z języka polskiego

Materiały z języka polskiego dla uczniów szkoły podstawowej

Język ojczysty w grach i zabawach

Gry i zabawy język polski online to zestaw ćwiczeń interaktywnych dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Dzięki nim uczniowie nauczą się rozróżniać części mowy, opanują rozbiór gramatyczny zdania, poznają formy pisemne, powtórzą lektury i przygotują się do egzaminu.

Gry i zabawy online z języka angielskiego

English - Grammar and Vocabulary

Język angielski w ćwiczeniach online dla uczniów szkoły podstawowej

Gry i zabawy język angielski online to ćwiczenia interaktywne z gramatyki i słownictwa języka angielskiego dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.