Start  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Portal edukacyjny – Dysleksja rozwojowa

Portal Dysleksja Rozwojowa skierowany jest do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasze zasoby składają się z ćwiczeń, zadań i quizów online, które zostały przygotowane przez specjalistów i są dedykowane przeciwdziałaniu dysleksji.

Diagnoza dysleksji

Badanie specyficznych zaburzeń uczenia się

Diagnoza dysleksji - specyficzne zaburzenia uczenia

Zapraszamy pedagogów i rodziców do wykorzystania narzędzia diagnostycznego online, które pomaga diagnozować dysleksję. Kwestionariusz diagnostyczny składa się z 2 części: diagnozy wstępnej, posiadającej charakter przesiewowy oraz diagnozy ukierunkowanej, umożliwiającej zauważenie trudności dziecka w danych obszarach. Diagnoza dysleksji jest ważna, ponieważ może być wskazówką, jakie działania edukacyjne powinny zostać podejęte, lub też że należy rozważyć uzyskanie wsparcie w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Trening skupiania uwagi dla dzieci

Ćwiczenia na koncentrację

Jak rozwijać skupianie uwagi u dzieci?

Wysoko rozwinięta zdolność skupiania uwagi stanowi o sukcesie w nauce i życiu. Ponieważ dzieci są narażone na wiele bodźców, trudno jest im się skoncentrować na jednym zadaniu. Proponujemy jako rozwiązanie quizy i gry online służące do treningu skupiania uwagi. Ćwiczenia są przygotowane zarówno dla dzieci szkolnych, jak i przedszkolnych, które jeszcze nie znają liter i liczb. Dzieci rozwiną swoje umiejętności skupiania uwagi poprzez zabawę. Regularny trening koncentracji uwagi u dzieci przyniesie szybkie efekty i korzyści w ich rozwoju i codziennym funkcjonowaniu.

Nauka liczenia

Pomoce usprawniające naukę liczenia

Jak nauczyć dziecko liczyć? - ćwiczenia dla dzieci w różnym wieku

Wczesne przygotowanie dzieci do nauki liczenia to istotny element procesu edukacyjnego. Z pomocą naszych matematycznych gier multimedialnych dzieci poznają podstawy matematyki w sposób przyjemny i efektywny. Nasza oferta zawiera zarówno gry dla najmłodszych, które rozwijają umiejętności orientacji przestrzennej czy klasyfikowania, jak i gry dla dzieci szkolnych, które pomagają przy nauce rachowania lub rozwiązywania zadań z treścią. Wykorzystanie narzędzi usprawniających naukę matematyki ułatwia rozwój umiejętności matematycznych dziecka już na wczesnym etapie jego życia. Należy przy tym pamiętać, że nauka liczenia powinna być dla dziecka interesująca i motywująca oraz dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. Wzmocni to zaangażowanie w naukę i pozwoli osiągać sukcesy.

Nauka czytania

Ćwiczenia ułatwiające pokonanie trudności w czytaniu

Jak nauczyć dziecko czytać? Ćwiczenia doskonalące technikę czytania

Jak nauczyć dziecko czytać? To pytanie stawia sobie wielu rodziców, którym zależy na rozwoju umiejętności czytania swoich pociech. Zapraszamy do wykorzystania naszych interaktywnych ćwiczeń multimedialnych, które pomogą dziecku zdobyć umiejętności potrzebne do nauki płynnego czytania. Nasze ćwiczenia są dostosowane do wieku i możliwości dziecka. Dla przedszkolaków proponujemy materiały nieliterowe, które pomogą w rozwijaniu analizy i syntezy wzrokowej oraz stymulują procesy myślowe niezbędne podczas nauki czytania. Dzieciom szkolnym proponujemy natomiast ćwiczenia oparte na materiale literowym, jak np.: rozróżnianie podobnych liter, rozsypanki sylabowe, domina obrazkowo-literowe czy zgadywanie przyczyn i skutków.

Nauka pisania

Ćwiczenia ułatwiające naukę pisania

Ćwiczenia do nauki pisania dla dzieci w różnym wieku

Kluczem do efektywnej nauki pisania są ćwiczenia dostosowane do wieku i umiejętności dziecka. Dla przedszkolaków warto wykorzystać ćwiczenia nieliterowe, takie jak rysowanie po śladzie czy odwzorowywanie rysunków. Natomiast dla dzieci szkolnych najlepsze będą ćwiczenia literowe, na przykład na przepisywanie lub pisanie ze słuchu. Właściwy dobór ćwiczeń gwarantuje poprawę motoryki oraz nabycie poprawnych nawyków pisarskich. Ćwiczenia w dziale "Nauka pisania" zapewniają różnorodność, dzięki czemu dzieci mogą regularnie ćwiczyć naukę pisanie na różnych przykładach.

Zadania z matematyki

Matematyczne quizy dla uczniów szkoły podstawowej

Czy rozwiązywanie zadań z matematyki może być dla dzieci łatwe i przyjemne?

Tak, jeżeli wykorzystamy odpowiednie materiały edukacyjne. Dzięki naszym quizom i grom interaktywnym rozwiązywanie zadań z matematyki, jak rozpoznawanie figur geometryczneych, rozwiązywanie zadań z treścią, a nawet działania pisemne z liczbami ujemnymi, procentami i ułamkami, stają się zabawną przygodą. Ponieważ opanowanie zagadnień matematycznych w szkole podstawowej jest kluczowe dla późniejszej edukacji, warto skorzystać z interaktywnych quizów i gier, ktore ułatwiają przyswajanie wiedzy i jej zapamiętanie.

Ćwiczenia interaktywne z przyrody dla klasy 4

Układy budujące organizm człowieka oraz Zjawiska pogodowe

Ćwiczenia przyroda klasa 4 - interaktywna nauka dla uczniów szkoły podstawowej

Zestaw ćwiczeń z przyrody dla klasy 4 to nasza propozycja dla uczniów, którzy chcą skutecznie opanować przyrodniczy materiał szkolny z zakresu: układy budujące organizm człowieka oraz zjawiska pogodowe. Ćwiczenia interaktywne z przyrody dla klasy 4 są skutecznym narzędziem edukacyjnym, które angażuje do aktywnego zdobywania wiedzy i zwiększa motywację do nauki.

Gry i zabawy online z języka polskiego

Materiały z języka polskiego dla uczniów szkoły podstawowej

Ćwiczenia z języka polskiego - Gry i zabawy online dla uczniów szkół podstawowych

Proponujemy uczniom klas 4-8 szkół podstawowych zestaw interaktywnych ćwiczeń z języka polskiego, dzięki którym skutecznie i przyjemnie rozwiną swoje umiejętności językowe i przygotują się do szkolnych sprawdzianów i egzaminu. Uczniowei w sposób łatwy i przyjemny zrozumieją i opanują np.: rozbiór gramatyczny zdania, nauczą się rozrózniać i nazywać części mowy, poznają i przećwiczą formy pisemne i powtórzą lektury. Nauka języka polskiego z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń online przebiega elastycznie, ponieważ z ćwiczeń można korzystać w dowolnym czasie i miejscu oraz wielokrotnie je powtarzać.

Gry i zabawy online z języka angielskiego

English - Grammar and Vocabulary

Język angielski w ćwiczeniach online dla uczniów szkoły podstawowej

Ćwiczenia online z języka angielskiego doskonale rozwijają umiejętności językowe uczniów w starszych klasach szkoły podstawowej. Interaktywne gry i zabawy z języka angielskiego pozwalają w ciekawy i angażujący sposób opanować gramatykę i słownictwo. Ćwiczenia online z języka angielskiego są podzielone na działy tematyczne oraz przygotowane na różnych poziomach trudności, dzięki czemu każde dziecko znajdzie treści, ktory go interesują i są dopasowane do jego poziomu zaawansowania.

Logopedia

Ćwiczenia logopedyczne

Ćwiczenia logopedyczne online - dla dzieci z dysleksją i nie tylko

Nasz zestaw ćwiczeń logopedycznych to propozycja dla logopedów, rodziców i pedagogów, którzy szukają nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym będą mogli pracować z dziećmi nad poprawą płynności mówienia, strukturą dźwiękową słów czy przetwarzaniem informacji słownych. Proponujemy narzędzia wspierające rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych, jak ćwiczenia oddechowe, emisji głosu, dykcyjne, artykulacyjne oraz uwagi słuchowej. Dzięki dostępności ćwiczeń online można z nich korzystać zawsze wtedy, gdy dzieci potrzebują wsparcia w nauce.