Diagnoza dysleksji  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Sprawdź, czy dziecko wykazuje specyficzne zaburzenia uczenia.

Zapraszamy rodziców i nauczycieli do wykorzystania narzędzia diagnostycznego online. Kwestionariusz składa się z dwóch części: diagnozy wstępnej, mającej charakter przesiewowy oraz diagnozy ukierunkowanej, pozwalającej na zaobserwowanie trudności dziecka w poszczególnych obszarach. Kwestionariusz sygnalizuje istnienie problemu, który powinien być zdiagnozowany w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ankieta wstępna

Czy trudności dziecka maja charakter specyficznych zaburzeń?

Ankieta wstępna ma za zadanie dać ogólny pogląd na to, czy ewentualne trudności dziecka mają charakter specyficznych zaburzeń uczenia. Ankieta wstępna składa się z 25 pytań dotyczących charakterystycznych objawów, na które należy odpowiedzieć twierdząco lub przecząco w odniesieniu do zachowania dziecka/ucznia.

Diagnoza ukierunkowana dot. uczniów klas 1-3: obszar A

Motoryka, funkcje wzrokowo-przestrzenne, koordynacja wzrokowo-ruchowa, uwaga i koncentracja

Obszar A diagnozy ukierunkowanej ma za zadanie zbadać umiejętności i zdolności dziecka/ucznia w obszarze motoryki, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ankieta składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania danego charakterystycznego objawu. Po podliczeniu punktów z konkretnych pytań otrzymujemy wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone specyficznymi trudnościami w danym obszarze.

Diagnoza ukierunkowana dot. uczniów klas 1-3: obszar B

Czytanie i pisanie oraz funkcje słuchowo-językowe

Obszar B diagnozy ukierunkowanej ma za zadanie zbadać umiejętności i zdolności dziecka/ucznia w obszarze czytania i pisania oraz funkcji słuchowo-językowych. Ankieta składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania danego charakterystycznego objawu. Po podliczeniu punktów z konkretnych pytań otrzymujemy wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone specyficznymi trudnościami w danym obszarze.

Diagnoza ukierunkowana dot. uczniów klas 1-3: obszar C

Umiejętności matematyczne

Obszar C diagnozy ukierunkowanej ma za zadanie zbadać umiejętności i zdolności dziecka/ucznia w obszarze umiejętności matematycznych. Ankieta składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania danego charakterystycznego objawu. Po podliczeniu punktów otrzymujemy wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone specyficznymi trudnościami w danym obszarze.

Diagnoza ukierunkowana dot. uczniów klas 4-6: obszar A

Motoryka, funkcje wzrokowo-przestrzenne, koordynacja wzrokowo-ruchowa, uwaga i koncentracja

Obszar A diagnozy ukierunkowanej ma za zadanie zbadać umiejętności i zdolności dziecka/ucznia w obszarze motoryki, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ankieta składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania danego charakterystycznego objawu. Po podliczeniu punktów z konkretnych pytań otrzymujemy wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone specyficznymi trudnościami w danym obszarze.

Diagnoza ukierunkowana dot. uczniów klas 4-6: obszar B

Czytanie i pisanie oraz funkcje słuchowo-językowe

Obszar B diagnozy ukierunkowanej ma za zadanie zbadać umiejętności i zdolności dziecka/ucznia w obszarze czytania i pisania oraz funkcji słuchowo-językowych. Ankieta składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania danego charakterystycznego objawu. Po podliczeniu punktów z konkretnych pytań otrzymujemy wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone specyficznymi trudnościami w danym obszarze.

Diagnoza ukierunkowana dot. uczniów klas 4-6: obszar C

Umiejętności matematyczne

Obszar C diagnozy ukierunkowanej ma za zadanie zbadać umiejętności i zdolności dziecka/ucznia w obszarze umiejętności matematycznych. Ankieta składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania danego charakterystycznego objawu. Po podliczeniu punktów otrzymujemy wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone specyficznymi trudnościami w danym obszarze.