Dysleksja matematyczna - Diagnoza "Obszar C" dla klas 4-6

Umiejętności matematyczne

Obszar C diagnozy ukierunkowanej to ankieta mająca na celu zbadanie potencjału dziecka/ucznia w obszarze umiejętności matematycznych. Obszar C diagnozy ukierunkowanej składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania charakterystycznych objawów dysleksji matematycznej. Po podliczeniu punktów otrzymuje się wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone dysleksją matematyczną - specyficznymi trudnościami uczenia w tym obszarze. Diagnoza umiejętności matematycznych odgrywa dużą rolę, ponieważ wczesne wykrycie i zdiagnozowanie problemów w nauce matematyki pozwoli wdrożyć działania wspierające pokonanie trudności i osiągnięcie sukcesów w szkole.