Gry i zabawy online z języka polskiego  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Ćwiczenia z języka polskiego - Gry i zabawy online dla uczniów szkół podstawowych

Proponujemy uczniom klas 4-8 szkół podstawowych zestaw interaktywnych ćwiczeń z języka polskiego, dzięki którym skutecznie i przyjemnie rozwiną swoje umiejętności językowe i przygotują się do szkolnych sprawdzianów i egzaminu. Uczniowei w sposób łatwy i przyjemny zrozumieją i opanują np.: rozbiór gramatyczny zdania, nauczą się rozrózniać i nazywać części mowy, poznają i przećwiczą formy pisemne i powtórzą lektury. Nauka języka polskiego z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń online przebiega elastycznie, ponieważ z ćwiczeń można korzystać w dowolnym czasie i miejscu oraz wielokrotnie je powtarzać.

Litera - Głoska, Alfabet, Pismo

Ćwiczenia praktyczne i prezentacje

Litera Głoska sylaba, Podział Głosek, Kolejność Alfabetyczna, Historia Pisma

Zachęcamy do zgłębiania tajników gramatyki poprzez ćwiczenia interaktywne z quizami i testami z działu „Litera Głoska Sylaba”. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń z tego działu pozwoli uczniom: opanować lub udoskonalić umiejętność podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby. Uczniowie, identyfikować i rozróżniać dwuznaki, głoski nosowe, ustne, dźwięczne i bezdźwięczne oraz oznaczać zmiękczenia. Dział zawiera ćwiczenia praktyczne - przykładanie palców do krtani oraz prezentacje do słuchania z ćwiczeniami utrwalającymi wiadomości. W tym dziale uczniowie mają też możliwość zapoznania się też z techniką układania liter i wyrazów w kolejności alfabetycznej oraz mogą nabyć wiedzę na temat historii pisma.

Rozwijaj swoje talenty z nami - korzystaj z naszych zasobów!

Części mowy

Odmienne i nieodmienne części mowy

Odmienne i nieodmienne części mowy - Gry edukacyjne

Polecamy wypróbowanie i zdobycie nowych umiejętności z gramatyki języka polskiego przez wykorzystanie praktycznych ćwiczeń multimedialnych z działu „Odmienne i nieodmienne części mowy”. Uczeń może dzięki quizom interaktywnym nabyć wiedzę na temat części mowy, jak: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, partykuła i wykrzyknienie. Uczeń może doskonalić swoje umiejętności w odróżnianiu części mowy odmiennych od nieodmiennych oraz w stosowaniu poprawnych form gramatyczne wyrazów odmiennych.

Gotowy na wyzwanie? Wypróbuj nasze ćwiczenia już teraz!

Części zdania

Funkcje składniowe wyrazów

Jak opanować części zdania? Gramatyka nie musi być trudna

Zapraszamy serdecznie do wykorzystania naszych multimedialnych quizów do nauki gramatyki języka polskiego. Ćwiczenia przygotowaliśmy z myślą o uczniach szkoły podstawowej, którzy bez problemu nauczą się rozróżniać i wskazywać w zdaniu: podmiot, orzeczenie, grupę podmiotu i orzeczenia, przydawkę, dopełnienie oraz okoliczniki. Nauczą się również samodzielnie tworzyć wykresy rozbioru zdania. Ćwiczenia interaktywne angażują uczniów w proces nauczania, dzięki czemu nauka przebiega bardzo efektywnie. Życzymy owocnej nauki od zaraz!

Typy wypowiedzeń

Przekształcanie konstrukcji składniowych

Ćwiczenia interaktywne do nauki o zdaniach pojedynczych i złożonych oraz typach wypowiedzeń

Serdecznie polecamy wypróbowanie w praktyce naszych quizów interaktywnych do nauki gramatyki języka polskiego w zakresie rozróżniania rodzajów wypowiedzeń. Uczeń dowie się, czym charakteryzuje się zdanie pojedyncze, zdanie złożone i równoważnik zdania. Poprzez ćwiczenia praktyczne uczeń nabędzie umiejętność przekształcanie konstrukcji składniowych oraz udoskonali sprawne poruszanie się po różnego rodzaju wypowiedzeniach, jak: formułowanie pytań, wyrażanie emocji, odczytywanie intencji wypowiedzi. Skorzystaj teraz i zobacz, jak łatwo możesz doskonalić swoje umiejętności językowe!

Zdania złożone

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie

Zdanie złożone - Praktyka czyni mistrza!

Serdecznie zapraszamy do wykorzystania ćwiczeń interaktywnych z działu "Zdanie złożone" podczas nauki gramatyki języka polskiego. Wykonywanie ćwiczeń z tej kategorii przyczyni się do zdobycia przez ucznia wiedzy na temat rodzajów zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie. Uczeń będzie wiedział, czym się takie zdania charakteryzują, jakie towarzyszą im pytania, czy jest potrzebny spójnik oraz czy i gdzie postawić w nich przecinek. Dział, oprócz wielu prezentacji, zawiera ćwiczenia praktyczne - angażujące w proces nauczania. Dzięki regularnym ćwiczeniom uczeń nabędzie umiejętność rozpoznawania każdego rodzaju zdania złożonego podrzędnie i współrzędnie, opanuje przekształcanie zdań pojedynczych w złożone, będzie potrafił stosować zasady interpunkcji oraz nauczy się tworzyć wykresy rozbioru zdania. Skorzystaj teraz i zobacz, jak łatwo możesz doskonalić swoje umiejętności!

Ortografia online

Reguły i praktyka

Ćwiczenia ortograficzne online - Ortografia da się lubić!

Polecamy wypróbowanie naszych ćwiczeń interaktywnych z działu "Ćwiczenia ortograficzne online” i udoskonalenie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym. Dzięki wykonywaniu ćwiczeń uczeń: utrwali umiejętność stosowania reguł pisowni wielkiej i małej litery, nauczy się poprawnie pisać przymiotniki złożone oraz stosować reguły ortograficzne w pisowni wyrazów z "ó" oraz „u”, „ch" oraz „h”, ”rz" oraz "ż". Praktyka pozwoli uczniowi również opanować łączną i rozłączną pisownię "nie" z różnymi częściami mowy, zasady pisowni rzeczowników z "ą, on, om" oraz "ę, en, em”. Tajemnicą nie będą już również dla żadnego ucznia zasady pisowni "-ii, -ji, -i" w zakończeniach rzeczowników rodzaju żeńskiego oraz stosowanie poprawnej pisowni cząstki "-by" z różnymi częściami mowy, m.in. czasownikami, spójnikami, partykułami, rzeczownikami.

Już dziś możesz sprawdzić, jakie efekty przyniosą nasze ćwiczenia - zachęcamy do skorzystania!

Znaki interpunkcyjne

Kropka, przecinek, dwukropek, wykrzyknik, ...

Znaki interpunkcyjne - jak ich używać?

Quizy na użycie podstawowych znaków interpunkcyjnych: kropka, przecinek, pytajnik, wykrzyknik, cudzysłów, nawias, dwukropek, średnik. W tym dziale uczniowie nie tylko znajdą odpowiedzi na pytania, jak poprawnie używać znaków interpunkcyjnych, ale też poprzez regularne ćwiczenia będą w stanie opanować umiejętność ich praktycznego stosowania. Serdecznie polecamy wypróbowanie w praktyce ćwiczeń interaktywnych typu: odczytaj intencję zdania i dopasuj znak interpunkcyjny oraz ułóż zdania ze znakami interpunkcyjnymi. Zainspiruj się naszymi ćwiczeniami i doskonal swoje umiejętności językowe!

Formy pisemne

Zaproszenie, ogłoszenie, opowiadanie, ...

Formy pisemne - Jak napisać list, a jak ogłoszenie?

Serdecznie polecamy wypróbowanie w praktyce ćwiczeń interaktywnych z działu „Formy pisemne”. Uczniowie klasy 4, 5 i 6 nauczą się rozpoznawać następujące formy pisemne: zaproszenie, ogłoszenie, opowiadanie oraz opisy, np.: dzieła sztuki, postaci rzeczywistej, krajobrazu, zwierzątka. Uczniowie zapoznają się również z formą listu oficjalnego, tekstu argumentacyjnego, sprawozdania oraz streszczenia. Ale przede wszystkim przez regularne wykonywanie zadań edukacyjnych online uczniowie nauczą się samodzielnie formułować te teksty. Zadaniem uczniów w ćwiczeniach interaktywnych jest: udzielanie odpowiedzi na pytania, wypełnianie luk w tekście, układanie w kolejności fragmentów opisu (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), wybieranie z list rozwijanych pasujących informacji.

Skorzystaj teraz i zobacz, jak łatwo możesz doskonalić swoje umiejętności!

Lektury

Szybka powtórka

Lektury w szkole podstawowej - Powtórzenie materiału

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem multimediów do powtórzenia wiadomości z zakresu lektur z zakresu szkoły podstawowej: Opowieść wigilijna, Mity greckie, Mały Książę, Opowieści z Narnii, Katarynka, Chłopcy z Placu Broni, W pustyni i w puszczy, Hobbit, Zemsta, Quo vadis, Pan Tadeusz. Ćwiczenia do każdej lektury polegają na wysłuchaniu streszczenia, określeniu, czy podane informacje są zgodne z tekstem, uporządkowaniu wydarzeń zgodnie z kolejnością, w jakiej wystąpiły one w utworze, przyporządkowaniu informacji do bohaterów danego utworu oraz przyporządkowaniu bohatera do jego opisu. Skorzystaj teraz i zobacz, jak łatwo możesz powtórzyć wiadomości z zakresu lektur szkolnych!