Gry i zabawy online z języka angielskiego  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Język angielski w ćwiczeniach online dla uczniów szkoły podstawowej

Ćwiczenia online z języka angielskiego doskonale rozwijają umiejętności językowe uczniów w starszych klasach szkoły podstawowej. Interaktywne gry i zabawy z języka angielskiego pozwalają w ciekawy i angażujący sposób opanować gramatykę i słownictwo. Ćwiczenia online z języka angielskiego są podzielone na działy tematyczne oraz przygotowane na różnych poziomach trudności, dzięki czemu każde dziecko znajdzie treści, ktory go interesują i są dopasowane do jego poziomu zaawansowania.

Gramatyka języka angielskiego dla klas 4-6

Grammar exercises

Gramatyka angielska nie musi być trudna!

Dział ćwiczeń "Gramatyka angielska dla klas 4-6" zawiera zróżnicowane ćwiczenia z gramatyki języka angielskiego. Ćwiczenia dotyczą takich tematów jak: alfabet, przedimek "a/an", liczba mnoga rzeczowników, czasownik "to be", zaimki wskazujące "this, that, these, those", konstrukcja "There is, there are", czasownik mieć - "have got", przyimki miejsca i czasu, czasownik "can", przymiotniki i przysłówki, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przymiotniki dzierżawcze, zaimki, czasy, czasowniki modalne, zdania względne, łączniki zdań, strona bierna, mowa zależna, tryby warunkowe oraz "question tags". Regularne wykonywanie ćwiczeń pozwoli na utrwalenie i poszerzeniu wiedzy oraz umiejetności z zakresu gramatyki języka angielskiego. Doskonal swój język z nami, a już niedługo będziesz swobodnie porozumiewać się po angielsku!

Słownictwo klasy 4-6

Vocabulary exercises

Słownictwo angielskie - Ucz się słówek każdego dnia!

Zapraszamy do nauki z ćwiczeniami interaktywnymi, które rozwijają słownictwo z języka angielskiego w kilkunastu obszarach tematycznych: człowiek, dom, zakupy i usługi, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, szkoła, podróże i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne. Systematyczne ćwiczenia pozwolą uczniowi na opanowanie wielu słówek i zwrotów niezbędnych do porozumiewania się w języku angielskim. Zobacz, jak w prosty sposób możesz poprawić swoje umiejętności - skorzystaj z naszych ćwiczeń już dziś!