Nauka liczenia  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Wczesne przygotowanie dzieci do nauki liczenia.

Nauka liczenia to zestaw matematycznych gier multimedialnych, zarówno dla dzieci bez znajomości liczb - gry wspierające np. rozwój orientacji przestrzennej, klasyfikowania, jak też dla dzieci szkolnych - gry rozwijające umiejętność rachowania lub rozwiązywania zadań z treścią. Wykorzystaj pomoce usprawniające naukę matematyki!

Wstęp do nauki liczenia

Dla dzieci bez znajomości liczb

Ćwiczenia wspierające rozwój: orientacji przestrzennej, intuicji geometrycznej, umiejętności klasyfikowania, poczucia symetrii, tworzenia sekwencji.

Liczenie w praktyce

Wymagana znajomość liczb

Quizy rozwijają umiejętności matematyczne z zakresu: rachowania, dokonywania pomiarów długości, wagi i objętości oraz rozwiązywania zadań z treścią.