Nauka liczenia  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Jak nauczyć dziecko liczyć? - ćwiczenia dla dzieci w różnym wieku

Wczesne przygotowanie dzieci do nauki liczenia to istotny element procesu edukacyjnego. Z pomocą naszych matematycznych gier multimedialnych dzieci poznają podstawy matematyki w sposób przyjemny i efektywny. Nasza oferta zawiera zarówno gry dla najmłodszych, które rozwijają umiejętności orientacji przestrzennej czy klasyfikowania, jak i gry dla dzieci szkolnych, które pomagają przy nauce rachowania lub rozwiązywania zadań z treścią. Wykorzystanie narzędzi usprawniających naukę matematyki ułatwia rozwój umiejętności matematycznych dziecka już na wczesnym etapie jego życia. Należy przy tym pamiętać, że nauka liczenia powinna być dla dziecka interesująca i motywująca oraz dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. Wzmocni to zaangażowanie w naukę i pozwoli osiągać sukcesy.

Przygotowanie dzieci do nauki matematyki

Wstęp do nauki matematyki - dla dzieci bez znajomości liczb

Jak przygotować dzieci do nauki cyferek? - Ćwiczenia przygotowujące do nauki matematyki

Zachęcamy do wykorzystania zestawu ćwiczeń online wspierające rozwój dziecka przedszkolnego w zakresie przygotowania go do edukacji matematycznej w szkole. Dziecko, oprócz nauki cyferek i postawienia pierwszych kroków w nauce liczenia, poprawi umiejętność postrzegania przestrzennego, rozwinie intuicję geometryczną, nabędzie umiejętność klasyfikowania, tworzenia sekwencji oraz poczucie symetrii.

Matematyka na co dzień

Praktyczna matematyka dla dzieci - wymagana znajomość liczb

Matematyka w życiu codziennym dziecka - nie tylko w szkole

Serdecznie zapraszamy do wypróbowania multimedialnych narzędzi edukacyjnych w formie quizów, gier i zabaw do nauki matematyki, w wirtualnym, ale otaczającym dzieci świecie. Rozwijanie umiejętności matematycznych w oparciu o czynności z życia codziennego wzmacnia motywację i zapał do nauki, sprzyja rozwojowi ciekawości oraz kreatywności. Rachowanie, dokonywanie pomiarów długości, wagi i objętości oraz rozwiązywania zadań z treścią staje się zabawą!