Zadania z matematyki  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Czy rozwiązywanie zadań z matematyki może być dla dzieci łatwe i przyjemne?

Tak, jeżeli wykorzystamy odpowiednie materiały edukacyjne. Dzięki naszym quizom i grom interaktywnym rozwiązywanie zadań z matematyki, jak rozpoznawanie figur geometryczneych, rozwiązywanie zadań z treścią, a nawet działania pisemne z liczbami ujemnymi, procentami i ułamkami, stają się zabawną przygodą. Ponieważ opanowanie zagadnień matematycznych w szkole podstawowej jest kluczowe dla późniejszej edukacji, warto skorzystać z interaktywnych quizów i gier, ktore ułatwiają przyswajanie wiedzy i jej zapamiętanie.

Liczby - 4 klasa

Naturalne, rzymskie, oś liczbowa

Jak zapisujemy liczby?

Systemem dziesiątkowym nazywamy nasz system liczenia, bo 10 jedności to jedna dziesiątka, a 10 dziesiątek to jedna setka i dalej 10 setek to tysiąc. Liczby w systemie dziesiątkowym, którego używamy codziennie, zapisujemy za pomocą cyfr. Wszystkie liczby możemy ustawić w określonym porządku, możemy je ze sobą porównywać oraz określać która z nich jest większa, a która mniejsza. Umiejętności zapisu liczb w systemie dziesiętnym i w systemie rzymskim, porządkowania i porównywania można poćwiczyć poprzez rozwiązywanie quizów zgromadzonych w dziale „Liczby”. Zapraszamy do zabawy!

Działania w pamięci - 4 klasa

Ćwiczenie sprawności rachunkowej, potęgowania i kolejności działań

Trening wykonywania działań w pamięci.

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe pobudza logiczne myślenie i ćwiczy pamięć. Żeby sprawnie wykonywać działania w pamięci trzeba ćwiczyć. W ćwiczeniu rachunków pamięciowych pomogą quizy zgromadzone w dziale „Działania w pamięci”. W quizach znajdują się przykłady na: dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, ale także sprytne dodawanie i odejmowanie większych liczb, mnożenie i dzielenie do 100 oraz mnożenie przez 10, 100 i 1000, potęgowanie oraz kolejność wykonywania działań.

Działania pisemne - 4 klasa

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pisemne

Poznanie sposobów na działania na większych liczbach.

Dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie liczb dwu, trzy czy czterocyfrowych wykonywane w pamięci jest trudne. W wykonywaniu działań na większych liczbach pomagają algorytmy działań pisemnych. W dziale znajdziemy quizy z przykładami na dodawanie i odejmowanie pisemne z przekraczaniem i bez przekraczania progu dziesiątkowego (pożyczanie) oraz mnożenie i dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową jak i liczby wielocyfrowe.

Ułamki zwykłe - 4 i 5 klasa

Ułamki zwykłe i działania na ułamkach

Dzielenie całości na części.

Quizy z działu „Ułamki zwykłe” pomogą dziecku zrozumieć co to jest ułamek i czym jest jego licznik i mianownik. Pokażą operacje na ułamkach – rozszerzanie i skracanie oraz jak dodawać i odejmować ułamki o jednakowych i różnych mianownikach. Dużo przykładów oraz przedstawienie ułamków w formie rysunków sprawi, że przygoda z ułamkami na Dzikim Zachodzie będzie świetną zabawą!

Ułamki dziesiętne - 4 i 5 klasa

Ułamki dziesiętne i działania na ułamkach

Poznaj liczby dziesiętne, czyli co oznacza przecinek w matematyce.

W zapisie liczb dziesiętnych znajduje się przecinek. Pełni on ważną rolę, ponieważ oddziela całości od części ułamkowej. Kolejne cyfry występujące po przecinku oznaczają z ilu części dziesiątych, z ilu części setnych i z ilu części tysięcznych składa się część ułamkowa liczby. Przykłady w quizach zebrane w tym dziale pozwolą dzieciom ćwiczyć umiejętności zapisywania i odczytywania liczb w postaci dziesiętnej, stwierdzania która z nich jest mniejsza, a która większa oraz działania na ułamkach zwykłych takie jak dodawanie i odejmowanie – w pamięci i pisemnie.

Matematyka w praktyce - 4, 5 i 6 klasa

Kalendarz, miara, waga, skala, prędkość

Najlepsza metoda na naukę to zastosowanie przedmiotów używanych codziennie.

Dziecko uczy się najszybciej kiedy może odwołać się do sytuacji i przedmiotów z otaczającej go rzeczywistości. Jak odczytywać godzinę na zegarze ze wskazówkami? Ile godzin ma tydzień? Ile dni ma luty, a ile październik? Jak policzyć prędkość? Jak policzyć odległość przy pomocy mapy? Jakimi monetami można zapłacić za zakupy w sklepie? Na te wszystkie pytania i wiele innych można znaleźć odpowiedź w trakcie rozwiązywania quizów z tego działu. Kalendarz, zegar, mapa, monety i banknoty staną się świetną pomocą w ćwiczeniu umiejętności rachunków pamięciowych i pisemnych.

Figury geometryczne - 4, 5 i 6 klasa

Proste, odcinki, wielokąty, pola figur

Dobra zabawa z figurami geometrycznymi.

Rozpoznawanie figur geometrycznych – trójkątów, kwadratów, prostokątów, obliczanie ich obwodów i pól powierzchni będzie świetną rozrywką dla dzieci jeśli nauka będzie przebiegać poprzez rozwiązywanie quizów interaktywnych. Od teraz żadne zagadnienia związane z punktami, prostymi, odcinkami równoległymi i prostopadłymi, wielokątami, własnościami czworokątów czy polami figur płaskich nie będą sprawiały trudności!

Bryły - 4, 5 i 6 klasa

Prostopadłościan, sześcian, graniastosłup, ostrosłup

Figury geometryczne w trzech wymiarach.

Poznaliśmy już proste, odcinki, kwadraty, prostokąty i koła, które są figurami płaskimi. Teraz czas na figury w 3D, czyli figury przestrzenne lub bryły - prostopadłościany, graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki i kule. Quizy podpowiedzą jak rozpoznać bryły, jak je nazwać, ile mają wierzchołków, krawędzi i ścian oraz jak policzyć pole i objętość prostopadłościanów. Kliknij i przekonaj się sam!

Liczby ujemne - 5 i 6 klasa

Działania na liczbach dodatnich i ujemnych

Do czego potrzebujemy liczb ujemnych?

Do podania temperatury mrozu w zimie, do określenia długu, straty czy punktów karnych, do ustalenia wysokości poniżej poziomu morza i określenia poziomów w parkingach podziemnych. Praktyczne zastosowanie liczb ujemnych, porównywanie liczb i ich miejsce na osi a także działania na liczbach dodatnich i ujemnych można przećwiczyć rozwiązując quizy z działu „Liczby ujemne”. Różnorodne ćwiczenia i mnóstwo przykładów sprawią, że ćwiczenie umiejętności matematycznych będzie czystą frajdą!

Procenty - 6 klasa

Procenty i obliczenia procentowe

Procenty wokół nas.

W szkole, w sklepie i w domu można spotkać procenty. Statystyki ocen, frekwencja w szkole, obniżki, podwyżki, promocje, składy produktów czy wyniki wyborów – tu wszędzie są procenty. Quizy pomogą w opanowaniu umiejętności zamiany procentów na ułamki i ułamków na procenty oraz w obliczeniach procentowych. Sprawdzą umiejętności związane z odczytywaniem i przetwarzaniem informacji pokazanych na diagramach. Kliknij i sprawdź, czy rozwiążesz quizy na 100%!