Działania pisemne - 4 klasa  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Poznanie sposobów na działania na większych liczbach.

Dodawanie, odejmowanie, dzielnie i mnożenie liczb dwu, trzy czy czterocyfrowych wykonywane w pamięci jest trudne. W wykonywaniu działań na większych liczbach pomagają algorytmy działań pisemnych. W dziale znajdziemy quizy z przykładami na dodawanie i odejmowanie pisemne z przekraczaniem i bez przekraczania progu dziesiątkowego (pożyczanie) oraz mnożenie i dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową jak i liczby wielocyfrowe.

Dodawanie pisemne

Sposób na dodawanie

Pisemny sposób na dodawanie, czyli działania na kartce

Pisemny sposób na dodawanie liczb naturalnych, nazywany czasem dodawaniem pod kreską, to metoda na dodawanie dużych liczb, które ciężko byłoby dodać w pamięci. Przez rozwiązywanie quizów ćwiczymy znajomość algorytmu dodawania pisemnego liczb dwu-, trzy- i czterocyfrowych zarówno bez przekraczania progu dziesiątkowego jak i z przekraczaniem dziesiątek. Warto też zwrócić uwagę na sposób zapisu liczb w takim dodawaniu, gdzie zapisujemy jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami itd. Dzieci będą szukać wyników działań i uzupełniać cyfry w działaniach. Pozwoli to bardzo dobrze opanować metodę pisemnego dodawania. Kliknij i przekonaj się sam.

Odejmowanie pisemne

Odejmowanie na kartce

Odejmowanie z pożyczaniem

Mamy tu zebrane quizy związane z algorytmem odejmowania pisemnego. Dzięki rozwiązywaniu przykładów na odejmowanie pod kreską dziecko nabiera wprawy w odejmowaniu bez przekraczania progu dziesiątkowego, jak i z przekraczaniem progu (z pożyczaniem). Wiele różnych przykładów pomaga w nauce właściwego zapisu liczb do odejmowania, obliczania działań jak i uzupełniania działań odejmowania brakującymi cyframi. Quizy z pisemnymi sposobami na działania rozwijają umiejętność zapamiętywania sekwencji oraz kolejności kroków. Sprawdź już teraz!

Mnożenie pisemne

Mnożenie większych liczb sposobem pisemnym

Jak pomnożyć liczby gdy nie mamy kalkulatora, a rachunki pamięciowe są zbyt trudne?

Sposób pisemny na mnożenie liczb to umiejętność, którą stosujemy gdy nie możemy skorzystać z kalkulatora, a chcemy szybko pomnożyć większe liczby. Podstawą tej metody jest prawidłowe zapisanie liczb pod sobą. W przykładach jest pokazane jak dobrze zapisać i wykonać mnożenie przez liczbę jednocyfrową, dwucyfrową czy przez liczby z zerami na końcu. Dzieci będą znajdować wyniki i uzupełniać działania, co wymaga koncentracji i przewidzenia w przód kolejności kroków. Kliknij, a przekonasz się, że nauka pisemnych sposobów działań może być ciekawą zabawą!

Dzielenie pisemne

Sposób na dzielenie pisemne

Ciekawy sposób na dzielnie większych liczb

W metodzie na dzielenie pisemne bardzo ważny jest schemat zapisywania liczb, które pojawiają się w trakcie wykonywania działań. W tym sposobie oprócz dzielenia potrzebna jest także znajomość tabliczki mnożenia oraz odejmowania liczb. W quizach można zapoznać się z właściwym sposobem na zapisywanie dzielenia oraz poćwiczyć znajdowanie wyników działań oraz uzupełnianie działań cyframi. Zapraszamy do zabawy!