Figury geometryczne - 4, 5 i 6 klasa  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Dobra zabawa z figurami geometrycznymi.

Rozpoznawanie figur geometrycznych – trójkątów, kwadratów, prostokątów, obliczanie ich obwodów i pól powierzchni będzie świetną rozrywką dla dzieci jeśli nauka będzie przebiegać poprzez rozwiązywanie quizów interaktywnych. Od teraz żadne zagadnienia związane z punktami, prostymi, odcinkami równoległymi i prostopadłymi, wielokątami, własnościami czworokątów czy polami figur płaskich nie będą sprawiały trudności!

Proste i odcinki

Co to jest punkt, prosta i odcinek?

Matematyczne kropki i linie

Przygoda z geometrią rozpoczyna się od najbardziej podstawowych figur – punktu, prostej, odcinka. Mamy tutaj prezentacje i quizy pokazujące czym jest punkt, a czym odcinek, co to jest prosta, co to jest półprosta i czym różni się od prostej. Oprócz tego dziecko dowie się co to są odcinki do siebie równoległe i prostopadłe, będzie rysować takie odcinki i szukać ich na rysunkach.

Figury geometryczne

Własności i obwody figur

Dookoła geometrii

Czy znasz nazwy figur geometrycznych? Czy potrafisz rozpoznać koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt? Czy potrafisz obliczyć obwód figury? Czy znasz własności figur geometrycznych? Sprawdź swoje wiadomości z naszymi quizami – rozwiązuj ćwiczenia, buduj trójkąty, obliczaj miary kątów i obwody figur, szukaj fałszywych zdań, dowiedz się czym różni się koło od okręgu. Zagraj z nami już teraz!

Pola figur

Jak liczy się pole różnych figur?

Metry i centymetry kwadratowe

W tym folderze umieściliśmy quizy interaktywne związane z obliczaniem pól powierzchni różnych figur geometrycznych – trójkątów, kwadratów, prostokątów oraz równoległoboków, rombów i trapezów. W quizach są przykłady na zaznajomienie się z pojęciem pola powierzchni, poznanie jednostek kwadratowych, zamianę jednostek, np. centymetrów kwadratowych na metry kwadratowe, obliczanie pól powierzchni i obliczanie wysokości figury gdy jest podane jej pole.