Działania w pamięci - 4 klasa  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Trening wykonywania działań w pamięci.

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe pobudza logiczne myślenie i ćwiczy pamięć. Żeby sprawnie wykonywać działania w pamięci trzeba ćwiczyć. W ćwiczeniu rachunków pamięciowych pomogą quizy zgromadzone w dziale „Działania w pamięci”. W quizach znajdują się przykłady na: dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, ale także sprytne dodawanie i odejmowanie większych liczb, mnożenie i dzielenie do 100 oraz mnożenie przez 10, 100 i 1000, potęgowanie oraz kolejność wykonywania działań.

Dodawanie w pamięci

Jak szybko dodawać w pamięci?

Ćwicz, aby sprawnie obliczać działania w pamięci.

W folderze „Dodawanie w pamięci” można znaleźć quizy multimedialne, które pomogą rozwinąć umiejętności związane z rachunkami pamięciowymi. Można poćwiczyć dodawanie w pamięci w zakresie 0-100 oraz dodawanie większych liczb pełnymi dziesiątkami. Można też poznać sposoby na szybsze dodawanie. Wiele różnych typów ćwiczeń w ciekawej szacie graficznej zaangażuje różne zmysły dziecka, dzięki czemu nauka będzie szybka i efektywna!

Odejmowanie w pamięci

Ćwiczenia na odejmowanie

Jak szybko odejmować w pamięci?

Każda nowa umiejętność wymaga ćwiczenia. Quizy zgromadzone w folderze „Odejmowanie w pamięci” pozwolą doskonalić odejmowanie w pamięci. Zawierają przykłady na odejmowanie liczb dwucyfrowych do stu oraz większych liczb – trzy- i czterocyfrowych. Znajdziemy tu także quizy z rozwiązywaniem grafów liczbowych z odejmowaniem i uzupełnianiem działań – znajdowaniem odjemnej lub odjemnika. Ćwiczenie umiejętności obliczania działań w pamięci pomaga rozwijać myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz pamięć. Przekonaj się sam i wejdź w świat odejmowania!

Mnożenie w pamięci

Tabliczka mnożenia

Poznaj tabliczkę mnożenia!

Quizy interaktywne pomogą twojemu dziecku poznać tabliczkę mnożenia. Dziecko będzie mnożyć liczby, znajdować pary, obliczać wyniki działań i rozwiązywać grafy. Oprócz tego są tu quizy ze sposobami na mnożenie przez 10, 100 i 1000 oraz korzystające z jednej z własności mnożenia – przemienności. Różnorodność typów ćwiczeń i mnogość przykładów pozwolą dokładnie opanować całą tabliczkę mnożenia i uzyskać wprawę w mnożeniu pamięciowym.

Dzielenie w pamięci

Jak dzielić w pamięci?

Dzielenie pamięciowe liczb naturalnych.

Dzielenie nie będzie stanowić trudności jeśli tylko będziesz pracować z naszymi quizami multimedialnymi. Quizy pozwalają na naukę lub powtórzenie przykładów z tabliczki dzielenia. Dzięki wykonywaniu działań pamięciowych u dziecka rozwijane jest myślenie logiczne i pamięć. W tym folderze znajdują się quizy na dzielenie w zakresie 0-100, sposoby na dzielenie przez 10, 100 i 1000, uzupełnianie grafów i działań dzielenia oraz dzielenie z resztą. Kliknij i sprawdź swoje umiejętności w dzieleniu pamięciowym!

Potęgowanie

Obliczanie potęg

Świat potęg matematycznych

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie to działania, które już umiemy wykonywać na liczbach naturalnych. Teraz będziemy obliczać potęgi, czyli kwadraty (drugie potęgi) i sześciany (trzecie potęgi) liczb naturalnych. Quizy przyjdą z pomocą przy nauce jak podnosić liczby do potęgi, porównywania liczb potęgowanych i jak posługiwać się językiem matematycznym przy działaniach potęgowania.

Porównywanie liczb

Porównywanie różnicowe i ilorazowe

O ile? Ile razy?

Ile razy mniej, ile razy więcej, o ile mniej, o ile więcej – te pytania będą postawione w quizach w wielu miejscach. Ćwiczymy teraz umiejętność porównywania różnicowego (o ile?) i porównywania ilorazowego (ile razy?) oraz działań w pamięci – dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia. Dopasowywanie i przesuwanie liczb, uzupełnianie ciągów liczb według zasad, uzupełnianie grafów – mamy wiele sposobów na doskonalenie umiejętności porównywania liczb naturalnych.

Kolejność wykonywania działań

Pierwszeństwo w matematyce

Co pierwsze mnożenie czy odejmowanie?

Działania arytmetyczne, to nie tylko przykłady w których występuje jedno działanie dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia. W wyrażeniach arytmetycznych może występować dwa, trzy lub więcej różnych działań. Wykonywanie działań w określonej kolejności ma duże znaczenie, ale które działania wykonuje się jako pierwsze? Umiejętność znajdowania działania, które wykonuje się przed innymi i obliczania wartości wyrażenia zgodnie z kolejnością wykonywania działań można usprawnić poprzez zrobienie naszych quizów interaktywnych. Zapraszamy do wspólnej nauki!