Liczby - 4 klasa  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Jak zapisujemy liczby?

Systemem dziesiątkowym nazywamy nasz system liczenia, bo 10 jedności to jedna dziesiątka, a 10 dziesiątek to jedna setka i dalej 10 setek to tysiąc. Liczby w systemie dziesiątkowym, którego używamy codziennie, zapisujemy za pomocą cyfr. Wszystkie liczby możemy ustawić w określonym porządku, możemy je ze sobą porównywać oraz określać która z nich jest większa, a która mniejsza. Umiejętności zapisu liczb w systemie dziesiętnym i w systemie rzymskim, porządkowania i porównywania można poćwiczyć poprzez rozwiązywanie quizów zgromadzonych w dziale „Liczby”. Zapraszamy do zabawy!

Liczby naturalne

Liczby wielocyfrowe w systemie dziesiętnym

Pozycyjny system dziesiętny

W dziesiętnym systemie każda cyfra ma swoje określone miejsce (pozycję) – mamy jedności, dziesiątki, setki czy tysiące. Cyfry składają się w liczby. Quizy przedstawione w tym folderze to ćwiczenia mające na celu naukę zapisu i rozumienia porządku liczb wielocyfrowych, określania która z nich jest mniejsza, a która większa oraz układania ich w kolejności malejącej lub rosnącej. Oprócz tego obejmują naukę wskazywania w liczbach jedności, dziesiątek, setek i tysięcy oraz zapisywanie liczb ze słuchu. Kliknij i wejdź w świat liczb wielocyfrowych!

Liczby rzymskie

Symbole i litery rzymskiego zapisu liczb

Litery i symbole X, I, V w zapisie liczb

Liczby można zapisywać nie tylko za pomocą cyfr. W rzymskim systemie używa się symboli X, V, I oraz liter. Rozwiązuj quizy, a powtórzysz i rozwiniesz umiejętności związane z zapisywaniem liczb w systemie rzymskim – dwucyfrowych, trzycyfrowych i większych oraz dowiesz się, gdzie współcześnie można zobaczyć liczby rzymskie.

Oś liczbowa

Odczytywanie i zaznaczanie punktów na osi

Oś liczbowa jako pomoc w nauce matematyki

Z osią liczbową spotkamy się, gdy będziemy odczytywać temperaturę na termometrze lub będziemy chcieli coś zmierzyć linijką. Oś liczbowa jest doskonałym narzędziem do nauki porządkowania liczb i stwierdzania która z nich jest mniejsza, a która większa. Dzięki quizom dziecko będzie potrafić odczytać współrzędne punktu na osi, zaznaczyć punkt na osi z różnymi jednostkami oraz obliczyć odległość na osi pomiędzy dwoma punktami. Sprawdź koniecznie nasze quizy!