Liczby ujemne - 5 i 6 klasa  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Do czego potrzebujemy liczb ujemnych?

Do podania temperatury mrozu w zimie, do określenia długu, straty czy punktów karnych, do ustalenia wysokości poniżej poziomu morza i określenia poziomów w parkingach podziemnych. Praktyczne zastosowanie liczb ujemnych, porównywanie liczb i ich miejsce na osi a także działania na liczbach dodatnich i ujemnych można przećwiczyć rozwiązując quizy z działu „Liczby ujemne”. Różnorodne ćwiczenia i mnóstwo przykładów sprawią, że ćwiczenie umiejętności matematycznych będzie czystą frajdą!

Liczby ujemne w życiu i na osi liczbowej

Liczby na plusie i na minusie

Gdzie możemy zobaczyć liczby ujemne?

Liczbami ujemnymi nazywamy te liczby, które są mniejsze od liczby zero. Liczby ujemne można zobaczyć na przykład jako oznaczenia parkingów podziemnych, zapis punktów karnych, wysokości poniżej poziomu morza, czy oznaczenia stopni mrozu na termometrze w zimie. Jak posługiwać się tymi liczbami i gdzie znajdują się one na osi liczbowej można dowiedzieć się poprzez rozwiązywanie quizów interaktywnych. Zapraszamy!

Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych

Większa czy mniejsza liczba?

Czy -2 jest większe od -6?

Jak porównywać liczby dodatnie z liczbami ujemnymi? Jak porównać ze sobą dwie liczby ujemne? Jak stwierdzić, która z nich jest większa, a która mniejsza? Jak stosować znaki >, < i =? Te wszystkie umiejętności związane z porównywaniem liczb dodatnich i ujemnych można doskonalić poprzez rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych zgromadzonych w tym folderze. Wejdź i przekonaj się sam!

Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych

Jak dodawać i odejmować liczby ujemne?

Plus dodać minus

Quizy z tego działu pomogą dziecku w nauce działań na liczbach ujemnych – dodawania i odejmowania. Różne typy zadań, kolorowa grafika w klimacie kosmosu i intuicyjna nawigacja sprawią, że rozwiązywanie przykładów na dodawanie i odejmowanie liczb na plusie i na minusie będzie świetną zabawą. Uruchom nasze quizy już teraz!

Mnożenie, dzielenie, kolejność wykonywania działań

Jak mnożyć i dzielić liczby ujemne?

Mnożenie i dzielenie na minusie

Uczymy się obliczać działania z liczbami ujemnymi – tu mamy zebrane quizy na dzielenie, mnożenie liczb ujemnych oraz kolejność wykonywania działań. Są tu różne ćwiczenia interaktywne, które pomogą usprawnić rachunki pamięciowe na liczbach ujemnych. Dziecko będzie szukać wyników działań, jak i uzupełniać puste miejsca liczbami. Zapraszamy do wspólnej zabawy!