Nauka czytania  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Jakie ćwiczenia służą doskonaleniu techniki czytania?

Są to przede wszystkim ćwiczenia dostosowane do wieku i umiejętności dziecka. Dla przedszkolaków proponujemy ćwiczenia oparte na materiale nieliterowym, które rozwijają analizę i syntezę wzrokową, stymulują procesy myślowe, natomiast dla dzieci szkolnych ćwiczenia oparte na materiale literowym, które wzmacniają umiejętności niezbędne do nauki płynnego czytania, jak np.: rozróżnianie podobnych liter lub zgadywanie przyczyn i skutków. Wszystkie ćwiczenia, m.in. rozsypanki sylabowe, domina obrazkowo-literowe, pomogą dzieciom wykazującym specyficzne trudności w czytaniu usprawnić tę umiejętność.

Wstęp do nauki czytania

Ćwiczenia oparte na materiale nieliterowym

Quizy multimedialne, jak: domino obrazkowe, szukanie par i różnic, puzzle rozwijające analizę, syntezę i pamięć wzrokową oraz stymulujące procesy myślowe.

Litery, słowa, zdania

Ćwiczenia oparte na materiale literowym

Quizy interaktywne mające na celu naukę, m.in.: rozróżniania podobnych liter, wskazywania samogłosek i spółgłosek, dostrzegania w słowach podobieństw brzmieniowych, zgadywania przyczyn i skutków.