Znajomość alfabetu  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Gramatyka. Uczeń poznaje historię pisma; doskonali podział wyrazu na litery, głoski i sylaby; potrafi zidentyfikować dwuznaki, głoski nosowe, ustne, dźwięczne i bezdźwięczne; wie jak się oznacza zmiękczenia, jak ułożyć w kolejności alfabetycznej litery oraz wyrazy. Dział zawiera ćwiczenia praktyczne (przykładanie palców do krtani) oraz prezentacje do słuchania z ćwiczeniami utrwalającymi wiadomości.

historia

starodawne pismo

Uczeń w formie zabawy dostaje porcję informacji na temat historii pisma. Mając ciąg zaszyfrowanych znaków, przenosi litery z tablicy na puste miejsca. Za każdy odczytany wyraz zdobywa jeden klucz.

litera, głoska, sylaba

literowanie, głoskowanie i sylabizowanie wyrazów

Rozkładamy wyrazy na części pierwsze oraz badamy jak są złożone. Uczymy się właściwego nazewnictwa i poprawnego podziału na litery, głoski oraz sylaby. Praktyczne ćwiczenia pomagają zrozumieć dlaczego jedne głoski są dźwięczne a inne bezdźwięczne. Poznajemy rodzaje zmiękczeń oraz niebagatelną rolę literki "i".

spis alfabetyczny

układanie w kolejności alfabetycznej

Jak posługiwać się encyklopedią? Gdzie szybko znaleźć termin, który nas nurtuje? W jakiej kolejności poukładać książki na regale? Zdecydowanie przyda się znajomość spisu alfabetycznego. Ćwicz alfabet, wpisuj litery, układaj wyrazy, zapamiętuj kolejność.