Części mowy  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Gramatyka. A w środku wszystko na temat: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, liczebnika, zaimka, przysłówka, przyimka, spójnika, partykuły i wykrzyknienia. Wyrazy, zdania, pytania, definicje, rodzaje, odróżnianie części mowy odmiennych od nieodmiennych, poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych. A to wszystko w kolorowej grafice plenerowej.

Odmienne części mowy

rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek

Wszystkie odmienne części mowy w jednym miejscu. Dlaczego nazywamy je odmiennymi? Które odmieniają się przez przypadki, rodzaje, liczby, osoby, a które tej właściwości są pozbawione? Jak je od siebie odróżnić? To idealne miejsce, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Nieodmienne części mowy

przysłówek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknienie

Wszystkie nieodmienne części mowy w jednym miejscu. Dlaczego nazywamy je nieodmiennymi? Jaką rolę pełnią w zdaniu? Na jakie kategorie możemy je podzielić? Jak je od siebie odróżnić? To wszystko znajdziesz właśnie w tym miejscu.

Części mowy mix

odróżnianie części mowy odmiennych od nieodmiennych

Wszystkie części mowy w jednym miejscu, zmiksowane, poprzeplatane, czekają na ułożenie, rozpoznanie, nazwanie, skategoryzowanie, wybranie, wpisanie. Jak je od siebie odróżnić? Rozbiór gramatyczny zdania podsumuje i wszelkie formy wyrazów we właściwe miejsca ulokuje.