Części zdania i funkcje składniowe wyrazów  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Gramatyka. Praktyczne i przekrojowe ćwiczenia na rozpoznawanie części zdania oraz określanie ich funkcji (podmiot, przydawka, orzeczenie, dopełnienie, okolicznik). Usprawniamy umiejętność wskazywania grupy podmiotu i grupy orzeczenia w zdaniu. Skupiamy się również na zależnościach między poszczególnymi częściami mowy za pomocą pytań i wykresów.

Związki wyrazowe

wyraz nadrzędny + wyraz podrzędny = związek wyrazowy

Czym jest związek wyrazowy? Który wyraz jest określany, a który określający? Jak je do siebie dopasować? I jaką rolę w tym wszystkim pełnią pytania? Po wykonaniu ćwiczeń przygotowanych specjalnie dla Ciebie z pewnością odpowiesz na powyższe pytania.

Związki wyrazowe rodzaje

zgody, rządu, przynależności

Czym charakteryzuje się każdy ze związków wyrazowych? Jaki wpływ ma wyraz określany na wyraz określający? Czytaj, odmieniaj, dopasuj, zaznaczaj.

Podmiot

główna część zdania

Co to jest podmiot? Na jakie pytania odpowiada? I co takiego robi w zdaniu? W tym dziale: utrwalisz sobie informacje na temat podmiotu; rozpoznasz wyraz, który w zdaniu pełni funkcję podmiotu; uzupełnisz brakujące podmioty w tekście.

Grupa podmiotu

podmiot i jego określenia

Co to jest grupa podmiotu? Który wyraz w zdaniu jest nadrzędny, a które są podrzędne? W tym dziale: utrwalisz sobie informacje o grupie podmiotu; odpowiesz na kilka pytań i... będziesz kolorować kredkami!!!

Podmiot domyślny i zdanie bezpodmiotowe

brak podmiotu

Co to jest podmiot domyślny i czym jest zdanie bezpodmiotowe? Jak się domyślić kto wykonał daną czynność i czy zawsze jest to możliwe? W tym dziale: utrwalisz umiejętność rozpoznawania zdania bezpodmiotowego; odpowiesz na pytanie "Co w zdaniu pełni funkcję podmiotu?"; wpiszesz kilka podmiotów domyślnych.

Przydawka

zazwyczaj określam rzeczownik

Co to jest przydawka? Na jakie pytania odpowiada? I co takiego robi w zdaniu? W tym dziale: utrwalisz sobie informacje na temat przydawki; rozpoznasz wyraz, który w zdaniu jest przydawką; zadasz kilka pytań; uzupełnisz brakujące przydawki w przysłowiach.

Orzeczenie

wyrażam czynność podmiotu

Co to jest orzeczenie? Na jakie pytania odpowiada? I co takiego robi w zdaniu? W tym dziale: utrwalisz sobie informacje na temat orzeczenia; rozpoznasz wyraz, który w zdaniu jest orzeczeniem; zadasz kilka pytań; uzupełnisz brakujące orzeczenia w tekście.

Grupa orzeczenia

orzeczenie i jego określenia

Co to jest grupa orzeczenia? Który wyraz w zdaniu jest nadrzędny, a które są podrzędne? W tym dziale: utrwalisz sobie informacje o grupie orzeczenia; odpowiesz na kilka pytań i... będziesz kolorować kredkami!!!

Rodzaje orzeczeń

orzeczenia czasownikowe i imienne

Jakie są rodzaje orzeczeń? Czym są wyrażone, z czego się składają i jak je od siebie odróżnić? Znajdź orzeczenie, zaznacz go, ustal rodzaj, wskaż odpowiedź, zamień orzeczenie imienne na czasownikowe.

Dopełnienie

najczęściej określam czasownik

Co to jest dopełnienie? Na jakie pytania odpowiada? I co takiego robi w zdaniu? W tym dziale: utrwalisz sobie informacje na temat dopełnienia; zadasz kilka pytań; rozpoznasz wyraz, który jest dopełnieniem; uzupełnisz brakujące dopełnienia w przysłowiach.

Bezokolicznik w funkcji dopełnienia

granie - będę grać

Dopełnienie może być wyrażone także w formie bezokolicznika. Bezokolicznik może pełnić w zdaniu funkcję dopełnienia lub części orzeczenia. Wpisuj, zaznaczaj, utrwalaj wiedzę.

Rodzaje dopełnień

dopełnienia bliższe i dalsze

Kiedy po przekształceniu zdania na stronę bierną dopełnienie staje się podmiotem, a kiedy dalej pełni rolę dopełnienia? Koloruj kredkami, zaznaczaj dopełnienia i wskazuj czy jest ono bliższe czy dalsze.

Okolicznik

przeważnie określam orzeczenie

Co to jest okolicznik? Na jakie pytania odpowiada? I co takiego robi w zdaniu? W tym dziale: utrwalisz sobie informacje na temat okolicznika; zadasz kilka pytań; rozpoznasz wyraz, który w zdaniu jest okolicznikiem; uzupełnisz brakujące okoliczniki w przysłowiach.

Rodzaje okoliczników

okolicznik miejsca, czasu, celu...

Jakie są rodzaje okoliczników? Ile ich jest i na jakie pytania odpowiadają? W tym dziale utrwalisz wiadomości, wskazując na właściwy rodzaj użytego okolicznika oraz część zdania, którego dotyczą.

Wykresy zdań

komponowanie wykresów

Jak nazywają się poszczególne części zdania? Gdzie jest grupa podmiotu, a gdzie grupa orzeczenia? Kiedy i jakie stawiamy pytania, żeby wykres zdania był kompletny? Uzupełnij wykres, przeciągnij nazwę, wpisz wyraz. Do dzieła!