Typy wypowiedzeń  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Gramatyka. W tej części uczeń ćwiczy czym charakteryzuje się zdanie pojedyncze, zdanie złożone i równoważnik zdania. Następnie przekształca jedne konstrukcje składniowe na drugie. Doskonali również sprawne poruszanie się po różnego rodzaju wypowiedzeniach - jak o coś zapytać, wyrazić emocje, odczytać intencję czyjejś wypowiedzi.

Zdania pojedyncze

zdania z jednym orzeczeniem

Quizy utrwalające wiedzę na temat zdań pojedynczych. Co nazywamy zdaniem pojedynczym? Ile ma orzeczeń?

Zdania złożone

zdania z wieloma orzeczeniami

Quizy utrwalające wiedzę na temat zdań złożonych. Co nazywamy zdaniem złożonym? Ile ma orzeczeń?

Równoważniki zdań

nie mam orzeczenia

Quizy utrwalające wiedzę na temat równoważników zdań. Co nazywamy równoważnikiem zdania? Ile ma orzeczeń?

Zdania mix

policz orzeczenia w tekście

Quizy systematyzujące wiedzę na temat zdań pojedynczych, złożonych oraz równoważników zdań. Czym się od siebie różnią? Ile każdy z nich ma orzeczeń?

Wypowiedzenia

cztery rodzaje wypowiedzeń

Oznajmujące, pytające, rozkazujące czy wykrzyknikowe? Jak je rozróżnić? Czym się charakteryzują? Dzięki tym quizom nie tylko prawidłowo zadasz pytanie, ale również oznajmująco odpowiesz na nie.

Przekształcanie wypowiedzeń

przekształcanie konstrukcji składniowych

Przekształcanie jednych konstrukcji składniowych na inne przez układanie wyrazów w zdania, dodawanie spójników, wstawianie bądź wyrzucanie orzeczeń. Wszystko zgodnie z zachowaniem zasad dotyczących danego wypowiedzenia.