Ortografia  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Cel - uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym. Prawidłowe stosowanie reguł pisowni przez uczestnictwo w niezwykle zróżnicowanych ćwiczeniach utrwalających. A to wszystko za pomocą rybek w kolorowym, akwariowym klimacie.

Wielka litera

nazwiska, tytuły, święta, nazwy geograficzne

Jeśli jeszcze masz dylemat "wielka czy mała, mała czy wielka?", to dobrze trafiłeś! Tu rozwiejesz wszelkie wątpliwości, gruntownie zaznajamiając się z regułami pisowni wielkiej i małej litery. A do tego te literki w bąbelkach powietrza... ;)

Przymiotniki złożone

z łącznikiem czy bez?

Quizy utrwalają poprawną pisownię przymiotników złożonych. Czy mamy dwa wyrazy o jednakowo ważnym znaczeniu, czy może jeden z nich określa ten drugi? Wpraw rybki w ruch dokonując wyboru między "wstaw myślnik" a "połącz wyrazy".

Formy czasu przeszłego czasowników

bezokolicznik z cząstką -ąć, pisownia ą i ę przed ł

Bezokolicznik zakończony na cząstkę -ąć? Piszemy "ę", czytamy "e"? I jeszcze ta literka "ł"... Zatem po kolei. Te ćwiczenia pomogą Ci dostrzec różnicę między pisownią a wymową czasowników w formie czasu przeszłego.

Stosowanie reguł wyrazy ó - u

zasady pisowni ó - u oraz wyjątki od reguł

Zestaw ćwiczeń utrwalających stosowanie reguł ortograficznych w pisowni wyrazów z "ó" oraz "u". Wymienne, niewymienne, na początku, w środku, na końcu oraz jakie są wyjątki od tych reguł.

Stosowanie reguł wyrazy ch - h

zasady pisowni ch - h oraz wyjątki od reguł

Zestaw ćwiczeń utrwalających stosowanie reguł ortograficznych w pisowni wyrazów z "ch" oraz "h". Wymienne, niewymienne, na początku, w środku, na końcu, hałaśliwe słowa, co piszemy po literce "s", a co po "z" oraz jakie są wyjątki od tych reguł.

Stosowanie reguł wyrazy rz - ż

zasady pisowni rz - ż oraz wyjątki od reguł

Zestaw ćwiczeń utrwalających stosowanie reguł ortograficznych w pisowni wyrazów z "rz" oraz "ż". Wymienne, niewymienne, końcówki zawodów, zakończenia przymiotników, co piszemy po spółgłoskach "p, b, t, j", a co po "l, ł, n, r" oraz jakie są wyjątki od tych reguł.

Poprawne pisanie

wszystkie reguły w jednym miejscu

Mix reguł ortograficznych i wyjątków od reguł w jednym miejscu. Utrwalamy użycie wielkiej i małej litery, pisownię przymiotników złożonych, formy czasu przeszłego czasowników, poprawne rozpoznawanie zasad pisowni wyrazów z "ó", "u", "ch", "h", "rz" oraz "ż".

Pisownia (roz)łączna przeczenia "nie"

pisownia cząstki "nie" z różnymi częściami mowy

Komplet dopełniających się ćwiczeń z zakresu pisowni przeczenia "nie" z różnymi częściami mowy. Uczeń zapamiętuje reguły, rozróżnia części mowy i określa czy ma do czynienia z pisownią łączną czy rozłączną.

Pisownia rzeczowników z "ą, on, om" oraz "ę, en, em"

ortograficzne zasady dla rzeczowników

Ćwiczenia dotyczące wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Zasady pisowni rzeczowników z "ą, on, om" oraz "ę, en, em" w akwariowym świecie. Połącz i wpisz.

Pisownia "-ii, -ji, -i" w zakończeniach rzeczowników

zakończenia rzeczowników rodzaju żeńskiego

Ćwiczenia dotyczące wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Zasady pisowni "-ii, -ji, -i" w zakończeniach rzeczowników rodzaju żeńskiego. Połącz i wpisz.

Pisownia cząstek "-by, -byś, -bym, -byśmy, -byście"

ja bym połączył a on rozdzieliłby

Ćwiczenia z zakresu pisowni cząstki "-by" z różnymi częściami mowy, m.in. czasownikami, spójnikami, partykułami, rzeczownikami. Pracujemy na tekście, wpisujemy wyrazy, utrwalamy pisownię. To kiedy łączyłbyś a kiedy nie?