Zjawiska pogodowe - ćwiczenia dla 4 klasy  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Składniki pogody - ćwiczenia dla uczniów 4 klasy

Ćwiczenia z przyrody dla uczniów 4 klasy szkoły podstawowej to świetne narzędzie edukacyjne do nauczania o składnikach pogody. Dzięki naszym interaktywnym quizom multimedialnym, nie tylko możesz zwiększyć wiedzę ucznia na temat składników pogody, ale również dać mu okazję do przećwiczenia swojej wiedzy! Nasze quizy mają wszystko - od pytań o zjawiska pogodowe po pytania o narzędzia do pomiaru składników pogody i jednostki służące do ich mierzenia. Co więcej, uczniowie rozwiązujący ćwiczenia mogą dowiedzieć się więcej na temat zależności pomiędzy konkretnymi składnikami pogody, poznać stany skupienia wody oraz zdobyć wiedzę na temat opadów i osadów atmosferycznych. Nasza oferta doskonale sprawdza się jako praktyka poprzedzajca test końcowy lub proste ćwiczenie dydaktyczne dla Twoich uczniów! Ćwiczenia są dostosowane do standardu programowego klasy czwartej i można je stosować również jako element edukacji domowej. Nauka przyrody w prosty i interesujący sposób!

Woda

Stany skupienia wody

Kilka quizów interaktywnych sprawdzających wiedzę na temat stanów skupienia wody i procesów przechodzenia wody z jednego stanu do drugiego.

Pory roku

Wiosna, lato, jesień, zima

Quizy multimedialne sprawdzające wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z porami roku, dat ich rozpoczęcia i zakończenia oraz panujących w nich warunków atmosferycznych.

Opady i osady atmosferyczne

Tęcza, szron, grad

Ćwiczenia multimedialne rozwijające wiedzę uczniów na temat opadów i osadów atmosferycznych.

Składniki pogody i ich pomiar

Narzędzia meteorologiczne i jednostki pomiaru

Seria ćwiczeń interaktywnych mających na celu zapoznanie ucznia z przyrządami meteorologicznymi oraz jednostkami pomiaru składników pogody.