Ćwiczenia uwagi słuchowej  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Ćwiczenia logopedyczne rozwijające uwagę słuchową u dzieci

Dzięki ćwiczeniom, które rozwijają uwagę słuchową, dzieci uczą się skupiać uwagę na mowie, rozróżniać brzmienie podobnych wyrazów oraz używać poprawnej wymowy. Nasz Interaktywny zestaw ćwiczeń uwagi słuchowej pomaga dzieciom w rozwoju ich funkcji percepcyjno-motorycznych - następuje to przez wzajemne korygowanie i kompensowanie zaburzeń pomiędzy umiejętnościami mówienia, czytania i słuchania. W ramach zestawu ćwiczeń poziom trudności rośnie stopniowo, dzięki czemu dziecko doskonali swoją uwagę słuchową we własnym tempie.

Zadbaj o to, aby Twoje dziecko stawało się coraz bardziej skuteczne w komunikacji językowej!

Rozbrykany koziołek.

Poziom 1.

Uczeń układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością usłyszanych zdarzeń. 

Jaką samogłoskę słyszysz?

Poziom 1.

Uczeń wpisuje w puste okienka samogłoski, jakimi zaczynają się wyrazy, które słyszy.

Koza - kosa.

Poziom 1.

Uczeń łączy w pary wyrazy rozpoczynające się tą samą głoską.

Jaką samogłoskę słyszysz?

Poziom 1.

Uczeń zaznacza, jaką samogłoskę słyszy na początku, w środku i na końcu wypowiadanych przez lektora wyrazów.

Gdzie jest "as"?

Poziom 1.

Uczeń ma za zadanie wskazać wyrazy, w których ukryło się słowo „as”.

Ile sylab?

Poziom 1.

Uczeń po usłyszeniu wyrazu musi wybrać z ilu sylab on się składa. 

Jaka to sylaba?

Poziom 2.

Uczeń po usłyszeniu polecenia lektora musi wpisać w puste okienko odpowiednią sylabę, a następnie stworzyć z nią wyraz.

Który wyraz się powtarza?

Poziom 2.

Lektor podaje szereg wyrazów, w którym dwa się powtarzają, po wysłuchaniu zadaniem ucznia jest przesunąć wyraz, który się powtarza do pustego okienka. 

Rymy.

Poziom 2.

Zadaniem ucznia jest połączenie ze sobą rymujących się wyrazów.

Jaka głoska?

Poziom 2.

Zadaniem ucznia jest uzupełnienie wyrazów odpowiednią głoską b czy p; d czy t; g czy k; z czy s.