Nauka pisania  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Jak pomóc dzieciom w nauce pisania?

Należy zastosować ćwiczenia dostosowane do wieku i umiejętności. Dla dzieci przedszkolnych są to ćwiczenia oparte na materiale nieliterowym, jak np.: rysowanie po śladzie lub odwzorowywanie rysunków, natomiast dla dzieci szkolnych są to ćwiczenia oparte na materiale literowym, np.: ćwiczenia na przepisywanie lub pisanie ze słuchu.

Wstęp do nauki pisania

Ćwiczenia oparte na materiale nieliterowym

Seria ćwiczeń na łączenie punktów liniami, odwzorowanie rysunków oraz rysowanie szlaczków w celu rozwoju sprawności rąk i precyzji ruchu.

 

Przepisywanie i pisanie ze słuchu

Ćwiczenia oparte na materiale literowym

Seria ćwiczeń doskonalących umiejętność pisania, np.: quizy na przepisywanie, pisanie ze słuchu, ćwiczenia ortograficzne.