Miara i waga  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Jednostki długości i wagi

Przedstawiamy folder, w którym zostały zebrane ćwiczenia interaktywne związane z wagą, długością i ich jednostkami. W quizach dziecko poznaje jednostki długości – centymetry, metry i kilometry oraz jednostki wagi – gramy, kilogramy i tony. Ćwiczy zamianę jednostek i wyrażeń dwumianowanych. Wykonując operacje na jednostkach dziecko doskonali umiejętności związane z dodawaniem, odejmowaniem, dzieleniem, mnożeniem oraz ułamkami.

Jednostki długości

Metr to ile centymetrów?

Quiz interaktywny, w którym dziecko ćwiczy przeliczanie jednostek długości - milimetrów, centymetrów, decymetrów, metrów i kilometrów. Quiz polega na wskazywaniu dwóch pól z tą samą wielkością, ale zapisanych za pomocą innej jednostki.

Wyrażenia dwumianowane - długość

Metry, centymetry i inne jednostki długości

W quizie są przykłady na zamianę wyrażeń dwumianowanych związanych z długością. Zadaniem dziecka jest przeliczenie jednostek i dopasowanie odpowiednich liczb.

Zamiana jednostek długości

Milimetr to jaka część centymetra?

Quiz bazujący na umiejętności zamiany jednostek długości. W tym ćwiczeniu są przykłady jednostek podane nie tylko liczbami całkowitymi, ale także ułamkami dziesiętnymi.

Różne jednostki długości

Najdłuższy czy najkrótszy?

Quiz polegający na wybieraniu spośród trzech podanych odcinków najdłuższego lub najkrótszego. Długości odcinków są podane w różnych jednostkach długości.

Jednostki wagi

Waga i odważniki

Ćwiczenie interaktywne polegające na zamianie jednostek wagi. Dziecko ustawia na wadze odważniki, tak aby ich waga była równa wadze pokazanego towaru.

Wyrażenia dwumianowane - waga

Tony, kilogramy i inne jednostki wagi

W tym quizie są przykłady na zapis wagi za pomocą wyrażeń dwumianowanych. Quiz polega na wpisywaniu odpowiednich liczb w miejsca pokazane na ekranie.

Zamiana jednostek wagi

Gram to jaka część kilograma?

Quiz, w którym dziecko ćwiczy umiejętność zamiany jednostek wagi, np. kilogramów na tony. Przykłady w quizie podane są nie tylko liczbami całkowitymi, ale także za pomocą ułamków dziesiętnych.