Organizm człowieka - ćwiczenia dla 4 klasy  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Organizm człowieka klasa 4 - ćwiczenia interaktywne

Gry z przyrody dla uczniów 4 klasy szkoły podstawowej o organizmie człowieka i układach budujących organizm są doskonałym narzędziem pomocnym nauczycielom oraz rodzicom w procesie uczenia przyrody. To interaktywne ćwiczenia, w których uczniowie muszą poprawnie rozpoznawać i nazywać organy i układy budujące ciało człowieka. Nauczyciele mogą mierzyć postępy swoich uczniów za pomocą oferowanych quizów i testów, a dzięki bardzo ciekawej formie multimedialnej nauka staje się dużą frajdą. Poznawanie organizmu człowieka nigdy nie było prostsze!

Układ pokarmowy

Organy i funkcje układu pokarmowego

Ćwiczenia i gry multimedialne uczące nazywać i rozpoznawać organy i funkcje układu pokarmowego.

Układ nerwowy

Organy i funkcje układu nerwowego

Ćwiczenia i gry multimedialne uczące nazywać i rozpoznawać organy i funkcje układu nerwowego.

Układ krwionośny

Organy i funkcje układu krwionośnego

Ćwiczenia i gry multimedialne uczące nazywać i rozpoznawać organy i funkcje układu krwionośnego.

Układ oddechowy

Organy i funkcje układu oddechowego

Ćwiczenia i gry multimedialne uczące nazywać i rozpoznawać organy i funkcje układu oddechowego.

Układ ruchu: mięśnie i szkielet

Organy i funkcje układu ruchu

Ćwiczenia i gry multimedialne uczące nazywać i rozpoznawać organy i funkcje układu ruchu.

Męski i żeński układ rozrodczy

Organy i funkcje układu rozrodczego

Ćwiczenia i gry multimedialne uczące nazywać i rozpoznawać organy i funkcje męskiego i żeńskiego układu rozrodczego.

Jaki to układ budowy organizmu człowieka?

Organy i funkcje różnych układów

Ćwiczenia i gry multimedialne sprawdzające umiejętność nazywania i rozpoznawania narządów i funkcji wszystkich układów budujących organizm człowieka.