historia  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Uczeń w formie zabawy dostaje porcję informacji na temat historii pisma. Mając ciąg zaszyfrowanych znaków, przenosi litery z tablicy na puste miejsca. Za każdy odczytany wyraz zdobywa jeden klucz.

hieroglify

tajemnicza komnata

Zbierz wszystkie klucze i sprawdź, co kryje tajemnicza komnata.

szyfr

ukryta wiadomość

Złam szyfr, uzupełnij brakujące wyrazy we fragmentach zdań i odczytaj ukrytą wiadomość.