Co to jest dysleksja

Co to jest dysleksja? –  czyli kilka faktów o jednym z najczęściej występujących zaburzeń rozwojowych

Co to jest dysleksja?
Co to jest dysleksja?

Na portalu dysleksja rozwojowa znajdziesz odpowiedź na pytanie Co to jest dysleksja? Codzienne obserwowane czynionych przez dzieci postępów stanowi dla ich rodziców źródło dumy i radości.  Wielu z nich niepokoi się jednak, czy rozwój pociech przebiega prawidłowo.  Z tego powodu porównują je z rówieśnikami, które „szybciej nauczyły się jeździć na rowerku” lub „mają już cztery ząbki, podczas gdy starszy o miesiąc Antoś dopiero dwa”. Zwykle nie ma powodów do obaw. Każdy maluch rozwija się we własnym tempie, a pewne różnice w szybkości nabywania poszczególnych umiejętności są czymś naturalnym.

Pytania i wątpliwości związane z dysleksją

Czasami jednak zdarzają się zaburzenia rozwoju mające istotny wpływ na sposób funkcjonowania dziecka.  Pojawia się wówczas szereg wątpliwości dotyczących ich przyczyn, możliwości uzyskania pomocy oraz zasad postępowania z malcem, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe.  Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy pada stwierdzenie: „to może być dysleksja”.  „Co to jest dysleksja?” – pytają w takiej sytuacji niektórzy rodzice.  Ci, którzy spotkali się już z tą nazwą kojarzą, że chodzi o pewne specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Jeszcze inni odpowiadają zdumieni: „Ależ nie, to z pewnością nie dysleksja, nasze dziecko jest normalne, zdolne…”. Wszystkie te reakcje wyraźnie wskazują, że mimo iż termin „dysleksja” jest obecny w przekazie medialnym, jego znaczenie nadal pozostaje niejasne dla wielu członków naszego społeczeństwa.

Czy to na pewno jest dysleksja?

Najistotniejszą informacją, którą powinny uzyskać osoby pragnące uzyskać odpowiedź na pytanie co to jest dysleksja stanowi fakt, że mianem dysleksji określa się szereg specyficznych trudności z nauką pisania lub czytania przejawianych przez dzieci o co najmniej przeciętnym poziomie inteligencji, i istniejących pomimo zastosowania właściwych metod przekazywania wiedzy.  Co więcej, osoby z dysleksją mogą być wybitnie uzdolnione oraz odznaczać się ponadprzeciętną inteligencją. Występowanie dysleksji jest związane z nieprawidłowo przebiegającymi procesami rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej oraz integracji percepcyjno-motorycznej. Oznacza to, że mózg osoby z dysleksją nie rozpoznaje dźwięków ani kształtów, myli znaki graficzne o podobnym wyglądzie oraz ma trudności z określenia położenia obiektów względem siebie. Ze względu na to, jaki rodzaj zaburzeń dominuje, w obrębie dysleksji rozróżniamy: dysgrafię (zniekształcenie wyglądu pisanych liter), dysortografię (popełnianie błędów ortograficznych mimo znajomości zasad pisowni), dyskalkulię (nieumiejętność rozwiązywania zadań matematycznych) oraz dysfonię (problemy z oddaniem brzmienia słów mówionych).

Jak stwierdzić, że to jest dysleksja?  

Stwierdzenie, że mamy do czynienia z dysleksją wymaga przeprowadzenia wielu testów, dlatego jednoznacznie zdiagnozować to zaburzenie może jedynie specjalista.  Zwykle jest to psycholog, który w porozumieniu z pedagogiem oraz logopedą ustalają, czy obserwowane objawy wskazują na istnienie dysleksji.  Tym, co powinno budzić niepokój rodzica oraz skłaniać go do przypuszczeń, że być może źródłem trudności, które jego pociecha ma z nauką czytania lub pisana jest dysleksja, są następujące objawy: przekręcanie i mylenie wyrazów, brzydkie, niezgrabne pismo, popełnianie bardzo wielu błędów ortograficznych, mimo znajomości zasad pisowni, pomijanie liter i słów przy przepisywaniu tekstu ze szkolnej tablicy oraz problemy z nauczeniem się na pamięć wierszyka lub tabliczki mnożenia.  Jeśli zaobserwujemy je u swojego dziecka, oznacza to, że należy podjąć dalszą diagnostykę w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia występowania dysleksji, nie jest jednak równoznaczne z bezwzględnym stwierdzeniem, że jest to dysleksja.