Objawy dysleksji

Jak rozpoznać objawy dysleksji?

objawy dysleksji
Objawy dysleksji

Zdarza się, że widząc dziecko, które mozolnie sylabizuje łatwy do przeczytania wyraz, popełnia dużo błędów ortograficznych lub stawia w zeszycie duże, niezgrabne litery, ktoś bezapelacyjnie stwierdza: „to na pewno dysleksja”. Tymczasem, taka pośpieszna diagnoza wcale nie musi być prawdziwa. Kłopoty z opanowaniem zasad pisowni czy też płynnym pisaniem nie zawsze mają swoje źródło w dysleksji. Równie dobrze mogą być związane np. z niedosłuchem, niedowidzeniem, opóźnionym rozwojem intelektualnym, ogólnym zaniedbaniem, a nawet nadmiernym stresem i przemęczeniem. Jak zatem rozróżnić objawy dysleksji od tych spowodowanych innymi dolegliwościami? Nie jest to z pewnością zadanie łatwe. Zdiagnozowanie dysleksji wymaga przeprowadzenia dużej ilości specjalistycznych testów i może to zrobić jedynie psycholog we współpracy z pedagogiem oraz logopedą. Mimo to, istnieją pewne sygnały, które powinny wzbudzić czujność rodziców lub opiekunów dziecka i skłonić ich do zasięgnięcia porady specjalisty.

Nie tylko brzydkie pismo

Dysleksja to zaburzenie rozwojowe w powszechnej świadomości kojarzące się z problemami z nauką czytania i pisania. Nie jest to oczywiście przekonanie błędne, jednak warto wiedzieć, że symptomy te należą do najbardziej charakterystycznych, lecz bynajmniej nie jedynych objawów dysleksji. Termin dysleksja, po raz pierwszy użyty w 1968 roku na Konferencji Neurologów, obejmuje bowiem szereg specyficznych trudności, jakich doświadczają osoby o mieszczącym się w normie poziomie inteligencji i niebędące ofiarami rażących zaniedbań dydaktycznych. W obrębie tak rozumianej dysleksji wyróżnić można: dysgrafię (zniekształcenie wyglądu pisanych liter), dysortografię (popełnianie błędów ortograficznych mimo znajomości zasad pisowni), dyskalkulię (nieumiejętność rozwiązywania zadań matematycznych) oraz dysfonię (problemy z oddaniem brzmienia słów mówionych). Zróżnicowanie to powoduje, że objawy dysleksji mogą dotyczyć szerokiego zakresu deficytów rozwojowych oraz różnić się stopniem nasilenia.

Pominięte szlaczki i zapomniane wierszyki – co należy do objawów dysleksji?

Wśród najczęściej spotykanych objawów dysleksji można wyróżnić m.in.: przekręcanie i mylenie wyrazów, brzydkie, niezgrabne pismo, popełnianie bardzo wielu błędów ortograficznych mimo znajomości zasad pisowni, pomijanie liter i słów przy przepisywaniu tekstu ze szkolnej tablicy oraz problemy z nauczeniem się na pamięć wierszyka lub tabliczki mnożenia. Niepokój powinny wzbudzić również trudności dotyczące czynności manualnych Mogą one się przejawiać np.: brakiem umiejętności wiązania sznurowadeł, kłopotami z jedzeniem za pomocą sztućców lub zapinaniem guzików. Alarmująca jest także bardzo niska sprawność ruchowa dziecka, unikanie ćwiczeń fizycznych, niepowodzenia w łapaniu piłki oraz nauce jazdy na rowerze. Wszystko to mogą lecz, rzecz jasna, nie muszą być objawy dysleksji, dlatego po zauważeniu u swojego potomka co najmniej dwóch z nich, należy zweryfikować słuszność swoich podejrzeń konsultując się z psychologiem dziecięcym.