Kategorie
Aktualności Dysleksja Strefa wiedzy o dysleksji

Zaburzenia procesu lateralizacji

Zaburzenia procesu lateralizacji – W poniższym artykule zawarto informacje dotyczące kształtowania się dominacji stronnej u dzieci. Opisano prawidłowe i nieprawidłowe wzorce lateralizacji. Wymieniono występujące u dzieci objawy lateralizacji nieustalonej i skrzyżowanej…. Czytaj więcejKategorie
Dysleksja Strefa wiedzy o dysleksji

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju – Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące umiejętności oczekiwanych rozwojowo u dzieci do 2 r.ż. Pokazuje wzorce rozwojowe małego dziecka. Pozwala zorientować się… Czytaj więcejKategorie
Strefa wiedzy o dysleksji

Skąd się biorą specyficzne trudności w uczeniu się

Specyficzne trudności w uczeniu się – w artykule zaprezentowano przegląd pierwotnych przyczyn specyficznych trudności w nauce czytania i pisania na poziomie biologicznym oraz opisano ważniejsze teorie dotyczące mechanizmów powstawania tego… Czytaj więcejKategorie
Strefa wiedzy o dysleksji

Objawy specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Objawy specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci w młodszym wieku szkolnym – Artykuł zawiera listę objawów ryzyka dysleksji u dzieci w młodszym wieku szkolnym umożliwiającą wstępną diagnozę tego zaburzenia…. Czytaj więcejKategorie
Strefa wiedzy o dysleksji

Deficyty w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych

Deficyty w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych – w artykule opisano przyczyny i objawy deficytów funkcji percepcyjno-motorycznych występujących u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W nauce szkolnej, dziecko opiera się w… Czytaj więcej