Kategorie
Strefa wiedzy o dysleksji

Skąd się biorą specyficzne trudności w uczeniu się

Specyficzne trudności w uczeniu się – w artykule zaprezentowano przegląd pierwotnych przyczyn specyficznych trudności w nauce czytania i pisania na poziomie biologicznym oraz opisano ważniejsze teorie dotyczące mechanizmów powstawania tego… Czytaj więcej