Kategorie
Aktualności Dysleksja Strefa wiedzy o dysleksji

Zaburzenia procesu lateralizacji

Zaburzenia procesu lateralizacji – W poniższym artykule zawarto informacje dotyczące kształtowania się dominacji stronnej u dzieci. Opisano prawidłowe i nieprawidłowe wzorce lateralizacji. Wymieniono występujące u dzieci objawy lateralizacji nieustalonej i skrzyżowanej…. Czytaj więcejKategorie
Dysleksja Strefa wiedzy o dysleksji

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju – Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące umiejętności oczekiwanych rozwojowo u dzieci do 2 r.ż. Pokazuje wzorce rozwojowe małego dziecka. Pozwala zorientować się… Czytaj więcejKategorie
Strefa wiedzy o dysleksji

Skąd się biorą specyficzne trudności w uczeniu się

Specyficzne trudności w uczeniu się – w artykule zaprezentowano przegląd pierwotnych przyczyn specyficznych trudności w nauce czytania i pisania na poziomie biologicznym oraz opisano ważniejsze teorie dotyczące mechanizmów powstawania tego… Czytaj więcejKategorie
Strefa wiedzy o dysleksji

Objawy specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Objawy specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci w młodszym wieku szkolnym – Artykuł zawiera listę objawów ryzyka dysleksji u dzieci w młodszym wieku szkolnym umożliwiającą wstępną diagnozę tego zaburzenia…. Czytaj więcejKategorie
Strefa wiedzy o dysleksji

Objawy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym

Objawy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym – niniejszy artykuł porusza problematykę diagnozowania ryzyka dysleksji, wskazuje na możliwość przeprowadzenia przez rodziców wstępnej diagnozy. Podaje symptomy ryzyka dysleksji w zakresie… Czytaj więcejKategorie
Strefa wiedzy o dysleksji

Deficyty w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych

Deficyty w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych – w artykule opisano przyczyny i objawy deficytów funkcji percepcyjno-motorycznych występujących u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W nauce szkolnej, dziecko opiera się w… Czytaj więcejKategorie
Strefa wiedzy o dysleksji

Czym są trudności w uczeniu się

Artykuł zawiera definicje niespecyficznych (zwykłych) oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Umożliwia zrozumienie czym jest dysleksja. Przybliża Czytelnikowi diagnozowanie specyficznych zaburzeń uczenia według najnowszych klasyfikacji medycznych. Trudności w uczeniu się… Czytaj więcejKategorie
Strefa wiedzy o dysleksji

Co należy wiedzieć o trudnościach w czytaniu i pisaniu

Niniejszy artykuł porusza problematykę diagnozowania trudności w czytaniu i pisaniu, podkreśla konieczność wczesnej wielospecjalistycznej diagnozy, pokazuje etapy rozpoznawania dysleksji. Zasygnalizowano w nim również w jaki sposób wraz z wiekiem dziecka zmieniają… Czytaj więcej