Dysleksja leczenie

Dysleksja – leczenie, które pozwala zredukować skutki zaburzenia

dysleksja leczenie
Leczenie dysleksji

Dysleksja leczenie – Osoby cierpiące na dysleksję doświadczają wielu trudności, które mogą mieć istotny wpływ na ich funkcjonowanie w życiu szkolnym, a następnie zawodowym. Problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem i zapamiętywaniem wierszyków często sprawiają, że dzieci dyslektyczne bywają postrzegane jako leniwe, krnąbrne lub po prostu mniej inteligentne. Jest to bardzo krzywdząca opinia, która może mieć negatywny wpływ na poczucie wartości młodego człowieka. Uczeń, który spotyka się w szkole z niezrozumieniem jego problemów, a często również z zawstydzaniem lub wyśmiewaniem, zamyka się w sobie i przestaje wierzyć we własne możliwości. W późniejszym okresie może się to przełożyć na postępującą izolację, a nawet wystąpienie depresji lub zaburzeń psychicznych na tle nerwicowym. Z tego powodu niezwykle istotne jest możliwie jak najwcześniejsze rozpoznanie dysleksji i wdrożenie właściwego postępowania terapeutycznego.

Jak leczyć dysleksję?

Metody leczenia dysleksji powinny być dostosowane do typu oraz nasilenia objawów dyslektycznych, z którymi zmaga się konkretna osoba. To szczególnie istotne, gdyż w obrębie dysleksji można rozróżnić zaburzenia rozwojowe takie jak: dysgrafia (zniekształcenie wyglądu pisanych liter), dysortografia (popełnianie błędów ortograficznych mimo znajomości zasad pisowni), dyskalkulia (nieumiejętność rozwiązywania zadań matematycznych) oraz dysfonia (problemy z oddaniem brzmienia słów mówionych). Są to trudności, które można znacząco ograniczyć dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom, które dziecko będzie wykonywać pod okiem dorosłego tj. terapeuty, rodzica lub opiekuna. Właściwy trening obejmuje m.in. wykonywanie przez dziecko zadań poprawiających jego koordynację ruchową i usprawniających proces czytania ze zrozumieniem oraz zwiększających jego sprawność manualną. Ważną rolę w leczeniu dysleksji odgrywają również ćwiczenia ogólnosensoryczne, dzięki którym zwiększa się integracja pomiędzy poszczególnymi kanałami służącymi do odbioru wrażeń zmysłowych (tj. wzrokowego, słuchowego i motorycznego).

Leczenie dysleksji – metody tradycyjne i nowoczesne

W przypadku, gdy za istniejące deficyty rozwojowe odpowiada dysleksja, leczenie obejmuje wiele rozmaitych sposobów, od tych najprostszych, takich jak rozwiązywanie łamigłówek, sylabizowanie, układanie klocków oraz rysowanie oburącz, przez zaawansowane techniki z wykorzystaniem EEG – Biofeedbacku, metody Johansena, metody Tomatisa i terapii czaszkowo-krzyżowej, na specjalistycznym postępowaniu dietetycznym kończąc. Ważne, aby zastosowanie każdej z nich skonsultować z psychologiem, który oceni jej zasadność oraz szansę na to, że w danym przypadku przyniesie ona więcej korzyści, niż szkody.

A może przez Internet – ćwiczenia skuteczne w leczeniu dysleksji

Do sprawdzonych i bezpiecznych metod należy natomiast, oprócz tradycyjnych układanek i zgadywanek, systematyczne rozwiązywanie przez dziecko interaktywnych testów i ćwiczeń online na dysleksję.  Stanowią one doskonały trening tych umiejętności, których opanowanie sprawia dyslektycznemu uczniowi szczególną trudność (pisanie, czytanie, liczenie, skupianie uwagi). Wykorzystanie tego rodzaju zadań testowych daje w leczeniu dysleksji wyjątkowo dobre rezultaty z uwagi na fakt, że ich atrakcyjna forma przyciąga uwagę dziecka i ułatwia mu skupienie się na wykonywanym zadaniu. Ważną funkcję pełni także użycie sprzętu komputerowego, co jest nie tylko przyjemną odmianą od mozolnego sylabizowania tekstów, ale też może przywodzić na myśl grę komputerową, czyli pozytywnie kojarzyć się z zabawą, nie zaś z nauką i szkolnymi wymaganiami. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż dyslektycy, którzy w wyniku wcześniejszych przykrych doświadczeń obawiają się oceny ze strony innych ludzi, o wiele swobodniej mogą poczuć się w kontakcie z maszyną. Mniejsze napięcie przekłada się z kolei na zwiększenie efektywności ćwiczeń, a tym samym, nabranie przez młodego człowieka wiary we własne możliwości. Jest to szczególnie pozytywny rezultat, gdyż właśnie zwiększeniu poczucia własnej wartość powinno, oprócz redukcji skutków istniejących deficytów rozwojowych, służyć leczenie dysleksji.