Dysleksja ćwiczenia

Dysleksja – ćwiczenia, które pozwolą ograniczyć jej objawy

ĆWICZENIA PRZEDSZKOLE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

 • Diagnoza zaburzeń uczenia
 • Trening skupiania uwagi dla dzieci
 • Zadania online dla dzieci
 • Nauka liczenia
 • Nauka czytania
 • Nauka pisania

ĆWICZENIA PRZEDSZKOLE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

 • Diagnoza zaburzeń uczenia
 • Trening skupiania uwagi dla dzieci
 • Zadania online dla dzieci
 • Nauka liczenia
 • Nauka pisania.
chłopiec problem dysleksja
Dysleksja ćwiczenia

Rodzice dzieci, u których zdiagnozowano dysleksję wiedzą, jak istotne jest szybkie wprowadzenie terapii, która pozwoli na znaczącą redukcję deficytów charakterystycznych dla tego zaburzenia. Ogromną rolę gra tu odpowiednio dobrany trening. Umożliwia on szybsze i bardziej efektywne opanowanie umiejętności, z którymi dziecko ma problemy, czyli: czytania, pisania, liczenia czy koncentracji uwagi. Wpływa też na lepszą integrację sensoryczną pomiędzy poszczególnymi kanałami służącymi do odbioru wrażeń zmysłowych (tj. wzrokowym, słuchowym oraz motorycznym).

Układanki, zagadki i testy

Kluczową kwestią w leczeniu dysleksji jest dobranie metody terapii najbardziej skutecznej w przypadku konkretnej osoby. To niezwykle istotne gdyż, mimo iż dysleksja jest zwykle kojarzona głównie z trudnościami w nauce czytania i pisania, w rzeczywistości stanowi nazwę obejmującą szereg deficytów rozwojowych.  Należą do nich: dysgrafia (zniekształcenie wyglądu pisanych liter), dysortografia (popełnianie błędów ortograficznych niewynikających z nieznajomości zasad pisowni), dyskalkulia (nieumiejętność rozwiązywania zadań matematycznych) oraz dysfonia (problemy z oddaniem brzmienia słów mówionych).

Gdy diagnoza brzmi dysleksja – ćwiczenia skuteczne w walce z zaburzeniem

Jedną z najważniejszych ról odgrywają w leczeniu dysleksji ćwiczenia wykonywane przez dziecko pod okiem terapeuty lub opiekuna. Mogą one obejmować proste zadania np.: układanie klocków, rysowanie oburącz, rozwiązywanie zagadek i łamigłówek lub też bazować na nowoczesnych technikach z wykorzystaniem EEG – Biofeedbacku, metody Johansena, metody Tomatisa i terapii czaszkowo-krzyżowej. Wybór któregoś z powyższych sposobów leczenia nie powinien jednak bazować jedynie na fakcie, że jest on „modny” lub też polecany przez innych rodziców dzieci dyslektycznych. Należy brać pod uwagę fakt, że każdy przypadek dysleksji powinien być rozpatrywany indywidualnie, a niewłaściwie dobrana metoda terapeutyczna może przynieść w efekcie więcej szkody, niż pożytku.  Z tego powodu lepiej zwrócić się w tej sprawie do specjalisty, który weźmie pod uwagę mocne i słabe strony malucha oraz wybierze sposób postępowania, jaki najlepiej przysłuży się jego rozwojowi. W pełni bezpieczne i odpowiednie dla każdego dziecka z dysleksją jest natomiast łączenie zaleconej przez psychologa terapii z rozwiązywaniem specjalnie w tym celu przygotowanych, interaktywnych testów online.

Dla kogo testy online?

Gdy diagnoza brzmi dysleksja, ćwiczenia stanowią jedną z najskuteczniejszych możliwości zminimalizowania jej negatywnych skutków. Systematyczne wykonywanie zadań testowych on-linie przyśpiesza naukę czytania i pisania oraz wspiera zdolność koncentracji uwagi. Stanowią one zatem doskonały trening umiejętności sprawiających najwięcej problemów uczniom, u których stwierdzono dysleksję. Testy zgromadzone na stronach naszego portalu są dodatkowo podzielone na 8 bloków tematycznych. Każdy blok składa się z od 50 do 300 ćwiczeń oraz prezentacji i jest poświęcony osobnemu zagadnieniu np.: umiejętnościom matematycznym, zagadnieniom logopedycznym, nauce czytania, pisania i koncentracji lub też przedmiotom wykładanym w szkole (blok humanistyczny, blok matematyczno-przyrodniczy, blok języka angielskiego). Dzięki temu uczeń otrzymuje kompletny zestaw testów służących do treningu mającego na celu zauważalną redukcję deficytów będących skutkiem dysleksji.

Bezpiecznie i bez stresu

Pomocne w leczeniu dysleksji ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 -13 lat, a więc uczniów szkoły podstawowej oraz funkcjonującego w jej obrębie oddziału przedszkolnego. Niewątpliwą zaletę testów stanowi atrakcyjna forma, która zachęca młodego człowieka do podjęcia wysiłku oraz sprzyja skupieniu uwagi na wykonywanym zadaniu. Nie bez znaczenia jest także fakt wykorzystania sprzętu komputerowego.  Osoby z dysleksją często postrzegają go jako „bezpieczny” i niewywołujący stresu towarzyszącego im wówczas, gdy efekty ich pracy ocenia nauczyciel lub pedagog. Zmniejszone napięcie psychiczne jest w tym przypadku czynnikiem pożądanym, gdyż nie tylko pozytywnie wpływa na efektywność nauki, ale też dodatnio oddziałuje na poczucie własnej wartości. Tym samym zaś, minimalizuje ryzyko pojawienia się, często towarzyszących dysleksji, wtórnych zaburzeń nerwicowych, stanów lękowych, a nawet depresji. Wszystko to sprawia, że stosowanie w celu znaczącego ograniczeniu skutków dysleksji ćwiczeń testowych może być uznane za znakomite uzupełnienie terapii prowadzonej przez psychologa.